ATG uppmanar banker stoppa spel hos olicensierade bolag

ATG uppmanar banker stoppa spel hos olicensierade bolag

Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) uppmanar Sveriges banker att aktivt delta i kampen mot den oroande låga kanaliseringsgraden på den svenska spelmarknaden. Detta efter att ATG:s egen rapport visat att kanaliseringsgraden har sjunkit. Det rapporterar sajten iGaming Business.

Rapporten visar på en fortsatt negativ trend där andelen spel hos licensierade operatörer ligger mellan 69 och 82 procent, vilket är långt ifrån regeringens mål på 90 procent. Kanaliseringsgraden är det mått som anger hur stor andel av det totala spelandet som sker på licensierade spelbolag.

Trafiken till olicensierade spelsajter ökar kraftigt

Under det tredje kvartalet 2023 sjönk kanaliseringsgraden på den svenska spelmarknaden. Samtidigt visar ATG:s egen analys indikerar att trafiken på olicensierade spelsajter har skjutit i höjden de senaste fem åren. Sedan 2019 beräknas trafiken till olicensierade spelsajter ökat tiofaldigt.

Samtidigt visar rapporten att 19 av de 20 olicensierade spelsajter med flest besökare använder sig av samma plattformsleverantörer som de licensierade aktörerna. Samtidigt finns ingen av de 20 mest besökta olicensierade sajterna med på den svarta lista som Spelinspektionen upprättat.

ATG:s vd Hasse Lord Skarplöth uttrycker en stor oro över utvecklingen i en kommentar till iGaming Business.

Olicensierat spel utgör det största hotet mot den svenska spelmarknaden och mot sårbara grupper med spelproblem, säger Skarplöth.

Han understryker också att ytterligare åtgärder krävs för att stävja de olicensierade spelbolagens framfart på den svenska marknaden. I samband med detta har ATG och Skarplöth vänt sig till de svenska storbankerna och uppmanat dem att stoppa transaktioner till och från de olicensierade spelsajterna. De vill istället att bankerna hjälper till att styra spelarna mot den lagliga marknaden.

ATG:s vd riktar också kritik mot den nuvarande situationen där såväl Spelinspektionen som bankerna ställer höga krav på bekämpning av penningtvätt för licensierade spelbolag samtidigt som de olicensierade aktörerna tillåts operera ostört.

Den illegala spelmarknaden är stor i övriga Europa

ATG:s rapport visar också att problemet med en svart marknad inte på något sätt är unikt för Sverige – tvärtom. Även i Tyskland och Frankrike tar olicensierade operatörer en allt större del av marknaden.

Under 2023 publicerade Leipzigs universitet en studie som visar att ungefär hälften av allt onlinespel i Tyskland sker hos operatörer som saknar licens. Författarna till studien slår fast att det gör att den tyska staten förlorar betydande skatteintäkter.

Även i Frankrike omsätts stora summor på den illegala spelmarknaden. Den franska spelregulatorn ANJ uppskattar att landets illegala spelmarknad är värd omkring 1,5 miljarder euro per år. Det motsvarar över 10 procent av det totala spelade beloppet i landet årligen.

Samtidigt som de licensierade bolagen på den svenska spelmarknaden, precis som de tyska och franska, utmanas av den illegala marknaden så rapporterade ATG en ökning av nettovinsten under 2023. Totalt ökade den med 7,5 procent och landade på 1,45 miljarder kronor för 2023.

Kanaliseringsgraden är lägre för casinospel

Kanaliseringsgraden på den svenska spelmarknaden har varit ett omdiskuterat ämne de senaste åren. Regeringen har som målsättning att kanaliseringsgraden ska vara på minst 90 procent. Syftet med målsättningen är att säkerställa att en så stor del som möjligt av spelandet i Sverige ska ske inom ramen för de licensierade bolagen.

Detta för att maximera konsumenternas skydd och säkerhet samtidigt som spel hos licensierade bolag säkrar skatteintäkter för staten.

Trots denna ambitiösa målsättning har flera rapporter under perioden 2020 till 2023 visat att utvecklingen går åt fel håll. I en rapport från 2020 visade Statskontoret att kanaliseringsgraden låg på hela 85 procent. En annan rapport från 2020 – framtagen av framtagen av Copenhagen Economics på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) – visade på ungefär liknande siffror. De uppskattade kanaliseringen till mellan 81 och 85 procent.

Flera rapporter som släpptes 2023 pekar mot att utvecklingen gått åt fel håll. I SKOP:s rapport anges kanaliseringsgraden till 77 procent på onlinespel-marknaden. För betting låg siffran något högre, 84 procent, medan den för onlinekasinon uppskattades ligga någonstans i spannet mellan 72 och 78 procent.

ATG:s egen undersökning som även den publicerades 2023 visade på ännu lägre siffror. Enligt ATG är kanaliseringsgraden någonstans mellan 70 och 82 procent. Lägst var den gällande kasinospel där den låg mellan 59 och 74 procent.

Rapporterna pekar ut en tydlig trend och sätter ljus på den utmaning som spelbranschen står inför. Att ATG vill ta hjälp av bankerna med att styra spelarna mot licensierade bolag är därför inte särskilt förvånande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *