Regeringen vill förbjuda lottköp med kreditkort

Regeringen vill förbjuda lottköp med kreditkort

Regeringen har nyligen presenterat ett förslag som syftar till att förbjuda köp av lotter och spel med kreditkort. Förslaget, som ingår i promemorian ”Ett nytt förbud mot spel på kredit”, har mött starkt motstånd från branschorganisationen Convenience Stores Sweden. De menar att förslaget kommer att få långtgående negativa konsekvenser för handeln i Sverige.

Enligt förslaget ska alla kortköp kontrolleras i kassan för att säkerställa att ingen använder ett kreditkort för att köpa en trisslott eller delta i andra spel, som exempelvis när man lämnar in Stryktipskupongen eller spelar på V75.

Detta innebär en betydande administrativ börda för fysiska spelbutiker som redan idag har många uppgifter att hantera. Kontrollerna skulle leda till längre köer och ett försämrat kundbemötande – vilket riskerar att urholka lönsamheten i att sälja spel och lotter.

Spelbutiker riskerar få fler arbetsuppgifter och högre kostnader

Convenience Stores Sweden pekar på att butikerna kommer att behöva införa nya tekniska lösningar och utbilda personalen i att utföra dessa kontroller. För en bransch med hög personalomsättning innebär detta en löpande kostnad då ny personal hela tiden behöver utbildas i att kontrollera kort för kreditutrymme. Dessutom finns det idag inga tekniska lösningar som kan hantera detta på ett smidigt sätt. Enligt många butiksägare gör förslaget att man riskerar att skapa kaos i butikerna.

– För butikerna innebär det ökade kostnader för utbildning av personalen, både den permanenta och den tillfälliga. Med den personalomsättning branschen har är detta inte fråga om en engångskostnad, utan en löpande kostnad för att utbilda personal i kortkontroll, säger representanter från Convenience Stores Sweden i ett gemensamt uttalande på branschorganisationens hemsida.

Spelbutikernas arbetsmiljö riskerar att försämras

Utöver de ekonomiska konsekvenserna påpekar Convenience Stores Sweden även att förslaget kan påverka arbetsmiljön negativt. Kassapersonalen skulle få ytterligare kontrolluppgifter som riskerar att uppfattas som integritetskränkande av kunderna. Att behöva kontrollera om ett betalkort har kreditutrymme kan skapa obehag och frustration hos kunderna, vilket i sin tur leder till en ökad press på personalen.

”Kortkontroller som riskerar uppfattas som integritetskränkande för kunderna skapar ökad press och sämre arbetsmiljö för personalen. Vid varje inköp med betalkort av till exempel en trisslott, så måste butikspersonalen kontrollera att betalkorten inte också har en kreditdel,” skriver Convenience Stores Sweden i ett pressmeddelande.

Spel och lotter är en viktig intäktskälla

För många butiker är försäljning av spel och lotter en viktig del av affären och en källa till betydande intäkter. Med det föreslagna förbudet riskerar dessa intäkter att minska drastiskt, då kunder kommer att avstå från att köpa spel om det innebär extra krångel vid kassan. Detta kan leda till att hela affärsmodellen för många butiker blir ohållbar.

“Omsättningen på spel kommer att påverkas negativt. Spel och lotter omsätter betydande belopp och är för många butiker en viktig del av affären. Med ökat krångel och många som nekas köp av spel kommer det bli en drastisk minskning av spel i butik,” varnar Convenience Stores Sweden i pressmeddelandet.

Regeringens ambition och möjliga undantag

Trots kritiken erkänner Convenience Stores Sweden att regeringens ambitioner på området är lovvärda. Att motverka spelberoende och överskuldsättning är viktiga mål. Men att förbjuda kreditkortsköp av spel och lotter löser inte problemet på ett effektivt sätt, menar organisationen.

– Det är inte fel på regeringens ambitioner på området, men att förbjuda människor att köpa en trisslott eller spela på Stryktipset och betala med sitt vanliga betalningsmedel löser inte det regeringen vill komma åt, säger en talesperson för Convenience Stores Sweden.

För att förslaget ska bli mer hanterbart uppmanar organisationen regeringen att överväga undantag för kreditförbudet vid försäljning genom ombud i fysiska butiker. Convenience Stores Sweden uppmanar också sina medlemmar att lämna in remissvar och beskriva hur förslaget påverkar deras verksamhet.

Goda intentioner som riskerar att slå fel

Regeringens förslag om att förbjuda lottköp med kreditkort har goda intentioner men kan få omfattande negativa effekter för spelbutiker i hela Sverige.

Ökade kostnader, sämre kundbemötande och minskad lönsamhet är några av de potentiella konsekvenser som pekas ut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *