Reglerna för spelreklam kan komma att skärpas

Reglerna för spelreklam kan komma att skärpas

Det har länge varit tal om att marknadsföringsreglerna för spelbolag ska skärpas, och nu föreslår regeringen en förändring som är tänkt att vara på plats den 1 juli nästa år. Det handlar om att spelbolag nästa år kan behöva iaktta särskild måttfullhet i sin reklam, på samma vis som redan gäller vid marknadsföring av alkohol.

Krav på särskild måttfullhet

När den svenska spelmarknaden omreglerades 2019 infördes också nya lagar för spelmarknaden som alla i branschen idag måste följa. I den står det bland annat att marknadsföringen av spel om pengar måste vara måttfull. Det innebär till exempel att spelbolagen inte får uttrycka sig hur som helst. Ett exempel på spelreklam som inte ansågs måttfull var när Ninja Casino marknadsförde sina snabba uttag med ”vinsten på kontot innan nästa station” på skyltar i Stockholms tunnelbana. I tillägg är det endast reklam för spelbolag med licens i Sverige som är tillåten och givetvis får man inte rikta reklam mot spelberoende eller minderåriga.

Regeringen anser dock inte att det nuvarande regelverket räcker. Nu vill de i stället införa krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel. Det är samma nivå som redan gäller för alkoholreklam.

”Spelberoende är ett folkhälsoproblem och innebär allvarliga konsekvenser för människors ekonomi och hälsa. Nu har vi fått en tydlig signal från flera tunga myndigheter som gör bedömningen att ett krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel bör införas för att öka konsumentskyddet. Därför har en promemoria med förslag på skärpta krav för spelreklam tagits fram,” säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Särskild måttfullhet innebär bland annat att marknadsföringen:

  • Ska vara neutral och saklig
  • Inte får uppmana till användning
  • Inte får syfta till att väcka särskild uppmärksamhet
  • Inte får vara uppsökande eller påträngande
  • Inte får rikta sig till eller skildra personer under 25 år

Kravet på särskild måttfullhet gäller både för hur marknadsföringen kommuniceras, var den visas och hur den är utformad. ”Vår utgångspunkt är att vi ska ha samma regler som vi har för alkoholreklam, och där finns ju mer restriktiva regler om innehållet, som sätter gränser för aggressiviteten i reklamen,” säger Ardalan Shekarabi som har varit med och utformat remissförslaget.

Lagändringen kan vara på plats i juli 2022

Regeringens förslag om särskild måttfullhet vid spelreklam skickades ut på remiss den 14 juni. Nu återstår att se om förslaget blir verklighet. Tanken är att den nya marknadsföringslagen i så fall ska börja gälla från juli nästa år.

Tanken med det nya förslaget är att stärka konsumentskyddet i spelbranschen. ”Det är reklam som utsätter konsumenter för stora risker, speciellt sårbara konsumenter, nu är det dags att ta nästa steg och begränsa spelreklamen.” säger Ardalan Shekarabi. ”Vi måste ha restriktivare regler så vi begränsar aggressiviteten i spelreklamen.”

Ändras lagen så att även spelbolag måste iaktta särskild måttfullhet i sin marknadsföring kommer de alltså att behöva uppfylla betydligt högre krav än tidigare när de ska utforma sina reklamkampanjer.

Den sista dagen att svara på remissen är den 14 oktober i år, så det kommer att dröja ett tag innan vi får reda på om förslaget går igenom. Chansen är dock stor att det blir verklighet med tanke på att regeringen länge diskuterat just skärpta krav för spelreklamen i landet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *