Spelinspektionen ska få göra bättre bakgrundskontroller

Spelinspektionen ska få göra bättre bakgrundskontroller

Regeringen har tagit ett viktigt beslut som ger Spelinspektionen möjlighet att göra mer noggranna bakgrundskontroller när de rekryterar ny personal. Från och med den 1 juli 2024 kommer myndigheten att kunna ta del av uppgifter ur belastningsregistret, vilket ska hjälpa dem att undvika att kriminella personer infiltrerar verksamheten.

Med den nya förordningsändringen får Spelinspektionen tillgång till information om en person är dömd för vissa typer av brott som till exempel olovlig spelverksamhet och insiderbrott. Detta är särskilt viktigt för dem som jobbar med licens- och tillsynsverksamhet inom spelindustrin.

Ska stoppa kriminella infiltratörer

Enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet är syftet med detta att stärka Spelinspektionens förmåga att säkerställa integritet och pålitlighet. Med tanke på deras kärnuppdrag – att bevilja licenser för spel om pengar och övervaka att allt går rätt till enligt spellagen och penningtvättslagen – så är detta en viktig aspekt.

– Myndigheter ska inte kunna infiltreras av kriminella. Med dagens beslut tar vi ett steg till för att stärka bekämpandet av till exempel penningtvätt och matchfixning, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman i pressmeddelandet.

Han betonar att det är avgörande att Spelinspektionen kan arbeta självständigt och utan påverkan från kriminella krafter.

Förändringen träder i kraft den 1 juli 2024 och ses som en nödvändig åtgärd för att bekämpa kriminella aktiviteter inom spelindustrin. Spelinspektionen har länge haft en viktig roll i att se till att spelmarknaden är säker och rättvis för alla inblandade. Med bättre bakgrundskontroller kan de nu skydda marknaden ännu bättre från oseriösa aktörer.

Regeringen stärker tillsynen över spelmarknaden

Beslutet kommer i en tid då spelindustrin står inför nya utmaningar – inte minst på grund av den ökande digitaliseringen av spel. Med nya teknologiska framsteg ökar också risken för nya typer av brott, något som Spelinspektionen nu bättre kan hantera.

Förordningsändringen är en del av regeringens bredare strategi för att stärka tillsynen över spelmarknaden. Tidigare har man skärpt reglerna för licensiering och ökat kraven på spelbolag att motverka penningtvätt och andra ekonomiska brott.

Beslutet att ge Spelinspektionen möjlighet att göra utförligare bakgrundskontroller är ytterligare ett steg i denna riktning och förväntas ha en positiv effekt på spelmarknadens säkerhet och integritet.

Branschorganisationer har också välkomnat beslutet och ser det som en nödvändig åtgärd för att skydda spelmarknadens rykte.

Spelmarknaden är attraktiv för kriminella aktörer

Bakgrunden till detta beslut är inte svår att förstå. Spelmarknaden omsätter enorma belopp, vilket gör den attraktiv för kriminella aktörer. Spelbolag kan utnyttjas för kriminella ändamål och risken för penningtvätt inom sektorn bedöms som hög.

Det finns en tydlig risk att personer söker anställning eller uppdrag på Spelinspektionen för att få tillgång till känslig information eller påverka beslutsfattandet. Att spel om pengar inte ska missbrukas för kriminell verksamhet är ett av Sveriges spelpolitiska mål. Att bygga robusthet mot otillåten och otillbörlig påverkan är också ett av regeringens mål i strategin mot organiserad brottslighet.

Beslutet representerar ett stort steg framåt för Spelinspektionen pekar ut den framtida inriktningen för den svenska spelmarknaden. Genom att införa strängare kontroller vid rekryteringar stärker regeringen inte bara Spelinspektionens interna säkerhet, utan bidrar också till att skydda hela spelindustrin från kriminella element.

Regeringens förhoppning är – såklart – att beslutet säkerställer att den svenska spelmarknaden fortsätter att vara en av de mest pålitliga och välreglerade i världen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *