Spelinspektionens sanktionsregler prövas

Spelinspektionens sanktionsregler prövas

Nyligen har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd i ett ärende som gäller sanktionsavgifter och varningar till spelbolag som är licensierade av Spelinspektionen.

Det är första gången som sanktionsreglerna prövas av högsta instans. Domen kan därför bli vägledande för hur Spelinspektionen i framtiden kan dela ut varningar och sanktionsavgifter samt hur höga sanktionsavgifterna får vara.

Genesis tilldelades varning för bristande uppkoppling mot Spelpaus

Genesis Global Limited driver bland annat onlinecasinona Casino Gods, Casino Cruise, Casino Planet, Spela.com och Sloty.com. Spelbolaget beviljades svensk licens från Spelinspektionen redan 2019. Samma år fick de motta en varning och sanktionsavgift från spelmyndigheten för bristande uppkoppling mot Spelpaus.

Enligt Spelinspektionens regler måste alla spelbolag med svensk licens ansluta sig till självavstängningsregistret Spelpaus innan de tillhandahåller spel under licensen. Genesis kontaktade dock Spelinspektionen upprepade gånger och uppgav att de inte fick kontakt med registret.

Spelinspektionen hävdar att Genesis använt sig av fel metod för anslutning och inmatat spelarnas personnummer i fel format. Detta ledde till att flera spelare uppgav att de haft möjlighet att spela på casinon från Genesis trots att de stängt av sig på Spelpaus.

I en första uppgift från Genesis uppgav spelbolaget att 14 spelare fått tillgång till bolagets casinon trots en avstängning i registret, men uppgiften ändrades senare till 76 stycken.

Vad gäller enligt spellagen?

Enligt spellagen måste alla licenshavare kontrollera om kunderna stängt av sig hos Spelpaus innan de tillåter spel. Är så fallet måste spelbolaget neka registrering eller tillträde till spelen. Bryter ett spelbolag mot denna regel kan de drabbas av en anmärkning, varning eller återkallelse av licensen. Licenshavaren kan också tvingas betala en sanktionsavgift som kan uppgå till 10 % av omsättningen.

Även om Genesis åtgärdade felet så anser Spelinspektionen att det var allvarligt eftersom enskilda kunder drabbades. Att Spelpaus var nytt vid tidpunkten för överträdelsen är inte någon tillräckligt förmildrande omständighet. I stället skulle Genesis ha undvikit att erbjuda spel när anslutningen mot Spelpaus inte fungerade. Eftersom Genesis ändå relativt snabbt åtgärdade problemet nöjde sig Spelinspektionen med en varning och sanktionsavgift som uppgick till 4 000 000 kronor.

Genesis överklagade i två instanser

Genesis Global Limited valde att överklaga Spelinspektionens beslut till förvaltningsrätten, som delvis biföll överklagandet. Resultatet blev att sanktionsavgiften sänktes eftersom Genesis årsomsättning som uppskattats av Spelinspektionen bedömdes vara för hög.

Genesis valde att ännu en gång överklaga ärendet, denna gång till kammarrätten i Jönköping. Även här bedömdes sanktionsavgiften vara för hög, och den bestämdes i stället till 1 000 000 kronor. Domen som föll den 31 maj 2021 överklagades av både Genesis och Spelinspektionen, och nu har alltså Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd.

I Högsta förvaltningsdomstolen kommer sanktionsreglerna nu prövas för att avgöra om varningar och sanktionsavgifter kan delas ut om en licenshavare brister i kontrollen av spelarna, samt hur storleken på sanktionsavgiften ska bestämmas. Detta är något som Spelinspektionen ställer sig positiva till.

Andra spelbolag som varnats och tvingats betala sanktionsavgifter för bristande kontroll mot Spelpaus är L&L Europe Limited och Paf Consulting Abp. Dessa ärenden gällde ett mindre antal spelare, och Spelinspektionen beslutade därför om betydligt lägre sanktionsavgifter på 600 000 respektive 100 000 kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *