Stort spelbolag vill förbättra spelarnas villkor

Stort spelbolag vill förbättra spelarnas villkor

Debatten om en hållbar spelmarknad har gått varm länge, och det är svårt för spelbolagen att enas med Spelinspektionen om vad som behöver göras för att förbättra villkoren för spelarna. En av de senaste rösterna i debatten kommer från spelbolaget Kindreds vd Henrik Tjärnström i en aktuell debattartikel.

En konstruktiv diskussion

Kindreds vd delade nyligen med sig av sina åsikter om den aktuella situationen på den svenska spelmarknaden i en artikel på Dagens Opinion. Henrik Tjärnström anser att debatten sitter fast i gamla hjulmönster och att det krävs en konstruktiv diskussion eftersom det idag är olicensierade spelbolagen som i slutänden blir vinnarna.

”Spelbranschen har ett stort ansvar för att hantera problem som rör osunt spelande. Vi som operatörer behöver vara pådrivande i att motverka spelberoende och hjälpa dem som har ett riskbeteende” skriver han. ”Det kommer även framgent vara viktigt att media, forskare, och utomstående experter ifrågasätter och granskar spelbranschen och dess aktörer för att fortsatt driva på utvecklingen mot en långsiktigt hållbar spelmarknad.”

Snedfördelning av fokus

Henrik Tjärnström skriver vidare att problemet med den licensierade spelmarknaden är att det blivit en kamp mellan så kallade onda och goda krafter. De licensierade spelbolagen försöker i stor utsträckning främja hållbart spel, medan de olicensierade spelbolagen kan fortsätta att verka fritt. Detta beror till stor del på att hela 90 % av personer med spelproblem har blockerat sig på Spelpaus.se. Detta är aktuella siffror som tagits fram av öppenvårdsbehandlingen Spelfriheten.

Det innebär att problemspelarna som blockerat sig på Spelpaus inte kommer åt någon av de licensierade speloperatörerna. Samtidigt är det fritt fram för dem att besöka olicensierade operatörer, något som förstås är ett stort misslyckande. Dessa operatörer behöver inte följa de svenska regler och lagar som instiftats för att skydda spelarna, vilket ökar riskerna för ytterligare spelproblem.

Kindreds vd anser att denna typ av problem förbises i diskussionen om spelmarknadens utveckling:

”Den här typen av snedfördelning av fokus har kommit att bli symptomatiskt för diskussionen kring hållbart spelande. Den direkta konsekvensen blir att debatten förs utifrån fel premisser.”

Han menar i stället att det är viktigt att alla aktörer måste ha licens, att öka den reglerade marknadens attraktivitet och att det ska vara möjligt att dela information med myndigheter.

Kindred arbetar för en hållbar spelmarknad

Som ett led i arbetet för en hållbar spelmarknad redovisar Kindred alla de intäkter som de får från osunt spelande. De är det första spelbolaget i världen att göra detta, och mätningarna är baserade på internationell forskning. Målet är att Kindred helt ska eliminera allt osunt spelande inom koncernen innan 2023, och de uppmuntrar även andra spelbolag att göra detsamma.

Kindred satsar också på ökad transparens och bjuder in till extern granskning av metoderna de tar till för att öka hållbarheten inom företaget. Dessutom är de årligen värd för Sustainable Gambling Conference där man diskuterar viktiga frågeställningar inom hållbart spelande.

Henrik Tjärnström avslutar debattartikeln med en vädjan om en ”faktabaserad och nykter diskussion” med målet att öka skyddet för problemspelare och förhindra de olicensierade aktörerna att fortsätta sin framfart som tidigare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *