Betsson överklagar dom om miljonbelopp till spelberoende kund

Betsson överklagar dom om miljonbelopp till spelberoende kund

Högsta domstolen ska pröva en kontroversiell och uppmärksammad tvist mellan spelbolaget Betsson och en tidigare storspelare som diagnostiserats som spelberoende. Fallet, som har delat underinstanserna, kan komma att sätta viktiga juridiska och etiska precedenser inom spelbranschen.

Den man som står i centrum för tvisten var under nära fem år en flitig besökare hos Betsson. Han spelade regelbundet och spenderade betydande summor pengar. Efter att ha fått diagnosen spelberoende valde han att stämma Betsson. Mannen krävde återbetalning av de pengar han förlorat samt skadestånd för det psykiska lidande han påstår att bolagets marknadsföring orsakat honom.

Fick rätt i överdomstolen

När fallet först prövades i Patent- och marknadsdomstolen gick inte utgången mannens väg. Domstolen ansåg att det inte var tillräckligt bevisat att Betsson känt till hans spelberoende under den tid han spelade. Därför ansåg domstolen inte heller att spelbolaget utnyttjat hans beroende för att påverka hans beslut att fortsätta spela. Mannens yrkande ogillades och han tvingades att ersätta Betssons rättegångskostnader på drygt två miljoner kronor.

Men när målet gick vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen blev resultatet ett helt annat. Överdomstolen fann att det fanns tydliga indikationer på att mannen tappat kontrollen över sitt spelande och att dessa tecken borde ha varit uppenbara för Betsson.

Domstolen menade att Betsson åtminstone borde ha varit medvetna om problemen från den tid då mannen klassificerades som en VIP-kund.

I sitt beslut ålade överdomstolen Betsson att betala tillbaka större delen av de pengar mannen förlorat under sin tid som VIP-kund – en summa på cirka 5,8 miljoner kronor. Överdomstolen betonade särskilt att Betsson fortsatt med aggressiv marknadsföring riktad direkt till mannen trots att bolaget visste om hans allvarliga spelproblem. Utöver detta dömdes Betsson att betala 10 000 kronor i skadestånd för det psykiska lidande mannen upplevt.

Högsta domstolen ska nu ta ställning

Nu har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i målet. Det innebär att den högsta juridiska instansen i Sverige kommer att ta ställning till de centrala frågorna i fallet. ”Målet rör frågan om avtal som ingåtts mellan en privatperson och ett spelbolag kan vara ogiltiga på den grunden att personen var spelberoende. Även fråga om spelbolaget vållat personen psykiskt lidande till följd av detta”, skriver domstolen på sin hemsida.

Utfallet i Högsta domstolen kan få långtgående konsekvenser för spelbranschen. Om domstolen skulle fastslå att avtal med spelberoende kan ogiltigförklaras kan det leda till att spelbolag måste införa striktare kontroller och rutiner för att upptäcka och hantera spelberoende bland sina kunder. Dessutom skulle det kunna öppna dörren för fler liknande rättsfall där spelare kräver återbetalning och skadestånd från spelbolag.

En principiellt viktig fråga för spelbranschen

Fallet väcker viktiga principiella frågor om ansvar och etik inom spelbranschen. Spelbolag som Betsson har investerat enorma summor i marknadsföring och teknologiska plattformar för att maximera sina intäkter. Samtidigt har det funnits en växande debatt om det sociala ansvaret dessa företag har gentemot sina kunder – särskilt de som visar tecken på spelberoende.

Oavsett utgången i Högsta domstolen kommer detta fall att få betydelse för hur spelberoende hanteras juridiskt i framtiden. För spelbranschen innebär det en chans att reflektera över sina metoder och det ansvar de har gentemot sina kunder. För rättsväsendet är det ett tillfälle att sätta tydliga riktlinjer för hur fall av detta slag ska bedömas.

Den juridiska prövningen fortsätter och många kommer att följa utvecklingen med stort intresse. Högsta domstolens beslut kommer att bli vägledande för framtida fall och kan komma att forma spelbranschen i Sverige i många år framöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *