Böter för Folkspel efter att 17-åring vann bil

Böter för Folkspel efter att 17-åring vann bil

Under Bingolottos uppesittarkväll 2023 inträffade en incident som nu fått stora konsekvenser för Folkspel, företaget bakom det populära programmet. En 17-årig flicka ringde in till programmet och vann en bil under spelet ”Färgfemman”. Nu har Folkspel ålagts böter på en halv miljon kronor och fått en varning av Spelinspektionen. Detta rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Det var under ”Bingolottos” uppesittarkväll på TV4 som den 17-åriga tjejen ringde in och deltog i ”Färgfemman”. Trots att åldersgränsen för att delta i spelverksamhet i Sverige är 18 år kunde hon delta och vinna en bil. Spelinspektionen bedömer detta som en allvarlig överträdelse då Folkspel inte hade några rutiner på plats för att säkerställa att de som ringde in var över 18 år.

I sitt beslut poängterar Spelinspektionen att avsaknaden av ålderskontroll är ett allvarligt problem som måste åtgärdas. Som en direkt följd av detta har Folkspel nu infört nya rutiner för att kontrollera att alla deltagare är myndiga.

Besvikelse över bötesbeloppet hos Folkspel

Folkspels vice vd Mathias Skoglund uttrycker i ett mejl till Expressen att företaget är besviket över böterna och varningen.

”Folkspel hade givetvis hellre sett att de 500.000kr hade tillfallit de föreningar som engagerar sig i att sälja våra lotterier,” skriver han.

Trots besvikelsen har Folkspel vidtagit åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden och stärka sina rutiner kring ålderskontroller.

Folkspel lyfter i sitt uttalande också fram att incidenten belyser ett allvarligare problem inom spellagstiftningen. Spelinspektionens krav på rigorösa kontroller och regleringar för att skydda minderåriga är nämligen något som alla spelbolag måste förhålla sig till. Trots detta visar incidenten att det finns brister och att regleringarna inte alltid följs till fullo.

Ett av Sveriges mest ikoniska lotterier

Bingolotto är ett av Sveriges mest ikoniska lotterier och har en lång historia av att stödja det svenska föreningslivet. Sedan starten har Bingolotto genererat betydande intäkter till idrottsklubbar och föreningar över hela landet. Hela 26 procent av intäkterna från varje såld bingolott går direkt till det svenska föreningslivet.

Lotteriet grundades 1987 och blev snabbt populärt genom att anordna bingodragningar i lokal-TV. Programmet sändes för första gången den 16 januari 1989 i Kållevisionen med Leif ”Loket” Olsson som programledare. Efter två år i Göteborgs lokal-TV tog man steget till nationell TV via TV4. Det markerade startskottet för en enorm framgångssaga.

Under 1990-talet var Bingolotto ett av de mest sedda TV-programmen i Sverige och bidrog till att samla in stora summor pengar till föreningslivet. Sammanlagt har Bingolotto genererat över 17 miljarder kronor till svenska föreningar – vilket visar på lotteriets stora betydelse.

Bingolotto är en viktig del av svensk TV-historia

Programmet är idag mer än bara ett lotteri – det är en viktig del av svensk TV-historia och fortsätter att vara en uppskattad del av många svenskars vardag. Programmet ägs och drivs av Folkspel AB och produceras av Eyeworks i Göteborg.

Trots några incidenter och kontroverser genom åren – där den aktuella händelsen där en 17-åring vann en bil är den senaste i raden – så har Bingolotto behållit sin starka ställning och sitt goda rykte inom det svenska föreningslivet.

Med de nya rutinerna på plats hoppas Folkspel kunna förhindra liknande incidenter i framtiden och upprätthålla förtroendet för Bingolotto. Den pågående diskussionen om spellagstiftningens effektivitet visar att det finns ett behov av att övervaka och förbättra regelverket för att skydda minderåriga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *