Fotbollsklubbar ska utbilda unga om spelmissbruk

Fotbollsklubbar ska utbilda unga om spelmissbruk

En växande våg av spelberoende bland unga fotbollstalanger har slagit ner som en bomb inom svensk fotboll. Allt yngre spelare hamnar i klorna på det förödande beroendet, en trend som nu bemöts med utökade utbildningsinsatser. Detta framgår i ljuset av ett intensifierat samarbete mellan Svensk elitfotboll (Sef) och behandlingsföretaget Spelfriheten.

Under det gångna året har antalet unga som söker hjälp för spelberoende ökat dramatiskt. Spelfriheten rapporterade ett rekordantal på 14 500 hjälpsökande – en markant ökning från tidigare år. Detta är en oroande utveckling som tydligt speglas i den sjunkande medelåldern bland de sökande samt de allt högre skuldbeloppen som dessa individer drar på sig.

Spelberoendet bland idrottare ökar

”Allt yngre personer hamnar i en skuldfälla som inte längre kan hanteras inom familjen,” säger Allan Erdman, talesperson för Spelfriheten, till Dagens Nyheter.

Han lyfter fram en allvarlig bild av läget, där unga män, och särskilt de inom idrottsvärlden, tycks vara särskilt utsatta.

Den växande trenden av spelberoende bland idrottare har också fått stöd av vetenskapliga rön från Karolinska Institutet, som visar att unga idrottare löper en högre risk att utveckla missbruksproblematik kopplat till spel. Detta tros bero på den höga graden av konkurrens och vinnarmentalitet som präglar idrottsvärlden – egenskaper som inte är till någon fördel när det kommer till spel om pengar.

”Idrottens drivkrafter är kontraproduktiva i spelvärlden. Kampen och oviljan att acceptera förluster kan ha förödande konsekvenser i detta sammanhang,” förklarar Erdman.

Unibet involveras i det förebyggande arbetet

På en konferens tidigare under veckan presenterade Sef och Spelfriheten tillsammans med spelbolaget Unibet de initiativ man tagit för att stävja denna oroande trend. Det har inkluderat allt från policyutveckling till skräddarsydda utbildningsprogram för fotbollsspelare på olika nivåer inom svensk fotboll.

”Utbildningen har mottagits väl, och det är tydligt att det finns ett stort behov av att öka medvetenheten om de här frågorna,” säger Anders Wikström, integrity officer på Sef, till DN. Han poängterar att medan skolor och sportklubbar ofta utbildar unga om farorna med alkohol och droger så är kunskapen om spelberoende betydligt mindre spridd.

För att ytterligare adressera problemet har Sef planer på att implementera en ny policy som ska introduceras i början av maj. Denna kommer att erbjuda klubbarna konkreta verktyg för att hantera och förebygga spelberoende bland spelare.

Datorspel lyfts fram som en inkörsport

Ett annat orosmoment som lyfts fram är den sömlösa övergången från datorspel, som ofta innehåller så kallade casinoelement, till spel om pengar. Denna glidning underlättas av att spel blir allt mer tillgängligt och normaliserat – något som Spelfriheten ser som en stor riskfaktor.

”Vi måste göra mer för att klargöra att hjälp finns att få, och det är en viktig del av samhällets ansvar,” avslutar Wikström. Han pekar även på vikten av att fortsätta utveckla och förbättra de stödstrukturer som redan finns på plats.

Genom dessa initiativ hoppas Svensk elitfotboll och deras partners kunna vända denna negativa trend och säkra en friskare framtid för Sveriges unga idrottstalanger.

3000 fler sökte hjälp på grund av spelberoende

Totalt sett har 14 500 personer sökt hjälp hos Spelfriheten på grund av spelberoende. Det är en ökning med 3000 personer jämfört med föregående år. Samtidigt har genomsnittsåldern bland de hjälpsökande sjunkit till 27,5 år. Detta tolkar Spelfriheten som en tydlig indikation på att allt fler unga vuxna fastnat i spelmissbruk.

En annan faktor som är särskilt oroande är att den ekonomiska belastningen har ökat bland dessa individer. Skulderna sträcker sig inte sällan till miljonbelopp vilket inte bara är en personlig tragedi för den drabbade – utan också utgör en socioekonomisk belastning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *