Skuldregister: nytt förslag för konsumentskydd

Skuldregister: nytt förslag för konsumentskydd

Svenska onlinecasinospelare har anledning att ta del av det senaste förslaget från Finansdepartementet, som bland annat syftar till att förbättra konsumentskyddet inom spelbranschen. Från branschen är detta ett välkommet steg för att skydda konsumenterna på den svenska spelmarknaden. Både Branschföreningen för Onlinespel (BOS) och Spelinspektionen ställer sig positiva till de förslag som har relevans för spelmarknaden i sina remissvar.

En åtgärd för att minimera riskfylld kreditgivning

Ett av de mest iögonfallande förslagen i detta dokument handlar om att förbjuda möjligheten att spela på kredit. Enligt utredningen, som har tittat noggrant på riskfylld kreditgivning och överskuldsättning, är det inte tillåtet för licensierade spelbolag att erbjuda spelare krediter för sina insatser.

En av de centrala åtgärderna som föreslagits är utvidgningen av kreditförbudet i spellagen till att omfatta tredje part. Vad innebär det? I praktiken skulle det förbjudas för tredje part att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel. Detta förslag har fått positivt stöd från BOS, som ser det som ett viktigt steg för att säkerställa att spelare inte hamnar i ekonomisk knipa på grund av sitt spelande.

BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt säger:

Det ligger i de licensierade spelbolagens intresse att spelkonsumenterna inte spenderar mer pengar än de har råd med. Spel ska erbjuda spänning, glädje och förströelse under trygga och säkra former. Spel ska inte leda till ekonomisk oro eller utsatthet. Våra medlemsbolag har inget intresse av att direkt eller via ombud uppmuntra sina kunder till spel på kredit. Därför välkomnar vi de förslag i utredningen som har bäring på spelmarknaden.

Kreditkortsförbud för spel en omdiskuterad fråga

En annan intressant aspekt i förslaget är frågan om att förbjuda spel med kreditkort. Utredningen har kommit fram till att det inte finns tillräckliga skäl för ett sådant förbud, och denna slutsats har även fått stöd från BOS. I utredningen kommer man fram till att kreditkort är ett sedvanligt betalningsmedel där tillräcklig kreditprövning redan har genomförts av kreditkortsföretagen.

Spelinspektionen, som har tillsynsansvar för den svenska spelmarknaden, är dock mer tveksam till denna slutsats. De pekar på att betalning med kreditkort är ett vanligt alternativ hos aktörer med licens. Myndigheten anser att ett förbud mot betalning med kreditkort skulle kunna ha ett viktigt signalvärde för att markera att spel med lånade pengar inte är önskvärt. De föreslår att man noga utvärderar erfarenheterna från länder som Storbritannien och Norge, där ett sådant förbud har införts.

Ett nationellt skuld- och kreditregister

En tredje viktig del av förslaget handlar om införandet av ett nationellt skuld- och kreditregister, kallat Skri. Detta register syftar till att underlätta kreditgivarnas prövning av låntagares ekonomiska situation, vilket i sin tur kan leda till en högre andel av solid kreditgivning och färre fall som går till inkasso. Det kan hjälpa till att minska risken för överskuldsättning bland personer med spelproblem.

Spelinspektionen stödjer detta förslag och ser det som ett värdefullt verktyg för att förhindra överdrivet spelande med lånade pengar. De betonar vikten av att noggrant utvärdera vilka krav som ska ställas på de företag som ska driva detta register.

Samtidigt understryker både BOS och Spelinspektionen vikten av att balansera konsumentskydd med individuell integritet och integritetsfrågor kommer att vara en viktig del av den fortsatta diskussionen kring detta förslag.

Sammanfattningsvis representerar detta förslag ett betydande steg framåt i arbetet med att skydda svenska spelare från riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Med en kombination av förbud mot spel på kredit, ett noga övervägt kreditkortsförbud och ett nationellt skuld- och kreditregister, kan spelmarknaden förhoppningsvis bli säkrare och mer ansvarsfull för alla involverade parter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *