Svenska forskare har kartlagt spelbolagens agerande mot spelberoende

Svenska forskare har kartlagt spelbolagens agerande mot spelberoende

Två forskare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap har undersökt spelbolagens inställning till sin roll i arbetet för ansvarsfullt spelande. Man har tittat på svenska företag såväl som utlandsbaserade spelbolag.

Forskarna har undersökt hur dessa företag ser på ansvarsfullt spelande, de problem som finns med överdrivet spelande samt hur förberedda de är inför den nya svenska lagstiftningen.

Undersökningens mål

Forskarna genomförde denna undersökning för att jämföra och analysera synpunkter och rutiner när det gäller problem med spelandet och åtgärder i samband med ansvarsfullt spelande, bland svenska och utländska spelbolag som opererar på den svenska marknaden. Dessa frågor undersöktes:

  • Hur definieras spel och problemspel, och hur förstår spelbolagen sambandet mellan problemspelande och ansvarsfullt spelande?
  • Hur är ansvarsfullt spel definierat av licensierade och olicensierade företag och hur arbetar man med ansvarsfullt spelande?
  • Hur korrelerar de befintliga åsikterna om branschens ansvar med de kommande lagstiftningsförändringarna?

Resultatet av undersökningen visar att de företag som är baserade i utlandet i större grad har följt sina kunders spelmönster än de företag som har svensk licens. (Detta är alltså före omregleringen – de enda som här har svensk licens är de statligt ägda bolagen som var en del av spelmonopolet i Sverige).

Flera av dessa bolag har dessutom inlett ett proaktivt arbete, och tar relativt snabbt kontakt med de av kunderna som visar tecken på att de är på väg in i ett problematiskt spelbeteende.

Räcker det att bara informera om riskerna?

Forskarna har dock funnit att det finns en del paradoxer, när det kommer till hur spelbolagen tar sitt ansvar i arbetet mot spelmissbruk.

Överlag har alla bolagen samma syn på vad problemspelande och ansvarfullt spelande innebär. De ser en förlust av kontroll över spelandet som ett tecken på spelproblem. Samtidigt bygger de åtgärder företagen erbjuder på aktiva val hos problemspelaren, säger David Forsström, forskare i folkhälsovetenskap och en av författarna i studien.

David menar också att de inte funderar så mycket på om det verkligen är möjligt att göra detta aktiva val att stänga av sig själv, eller bara sluta spela, när man redan står inför det faktum att man har förlorat kontrollen över sitt spelande. Inget av bolagen diskuterar ens det här.

Så frågan hänger ju där i luften. Kan det verkligen vara tillräckligt – och är det verkligen ens särskilt ansvarsfullt – att enbart tala om för spelarna vilka åtgärder de själva kan vidta för att ta ett par steg tillbaka i sitt spelande? Är en spelare som hamnat i ett problematiskt spelbeteende mottaglig för sådan information? Bryr sig en alkoholist om hur mycket du än informerar honom eller henne om riskerna med överdrivet alkoholintag?

Kanske är det så att vår nya svenska spellag som stiftats inför omregleringen inte tar det här på tillräckligt stort allvar? Lagstiftarna säger sig ha stort fokus på att skydda konsumenterna och förhindra spelberoende, men alla riktlinjer handlar i princip bara om att det måste finnas verktyg för att spelaren själv ska kunna bedöma sitt spelmönster och själv ta steget att stänga av sig från spelande, t.ex. via Spelpaus.se.

Mer omfattande åtgärder krävs

I skrivande stund är spellagen inte ens en månad gammal. Och rent krasst verkar många av spelbolagen bara rikta in sina ansträngningar på att följa det som står i lagen – och inte mer än så. Det är ytterst tveksamt hur många av bolagen det är som verkligen har ett genuint intresse av att motverka spelberoende.

Ingen av grupperna visar något kritiskt perspektiv när de diskuterar ansvarsfullt spelande. Spelbolagen behöver nog ta det ett steg till, och verkligen ta på sig en aktiv roll för att förebygga problemen och skydda sina spelare.

Därför kommer troligtvis lagen att behöva kompletteras med ytterliga krav på spelbolagen – att man kräver åtgärder som verkligen fungerar istället för att bara tala om för alkoholisten att ”om du tycker att du druckit för mycket, kan du hälla ut spriten där borta”.

Om studien

Artikeln Responsible gambling in practice: A case study of views and practices of Swedish oriented gambling companies publicerades online den 6 december 2018 i Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Om författarna

David Forsström och Jenny Cisneros Örnberg är båda forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap och aktiva i forskningsprogrammet REGAPS – Möta utmaningar och minska spelproblem, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *