Wykman (M) varnar för olicensierade spelbolag

Wykman (M) varnar för olicensierade spelbolag

Risken är stor att svenska spelare far illa på den olicensierade marknaden. Det säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) som gett Spelinspektionen i uppdrag att ta fram en tydlig mätmetod för att avgöra om larmsiffrorna om att spelarna i allt högre utsträckning lämnar bolag med svensk licens är korrekta. Det uppger Dagens Nyheter.

ATG har larmat om situationen

Spelbolaget ATG har slagit larm om att allt mer av svenskarnas spelande sker hos aktörer som agerar utanför den svenska licensmarknaden. Den så kallade kanaliseringen är enligt ATG:s undersökning på rekordlåg nivå. Enligt flera företrädare för de licensierade bolagen riskerar det svenska systemet att haverera om inte hårdare åtgärder sätts in mot olicensierade bolag – som i vissa fall riktar reklam mot svenskar som stängt av sig med tjänsten Spelpaus.

Mer spelande hos olicensierade bolag riskerar att öka problemen med penningtvätt och spelberoende. Detta är något som Niklas Wykman ser allvarligt på.

– När det kommer till kanaliseringsgraden figurerar många siffror i debatten. Jag möter siffror från 50 till 90 procent. Det är därför som vi gett Spelinspektionen uppdraget att ta fram ett mått som är transparent och hållbart över tid, så att man verkligen kan jämföra och utvärdera olika åtgärder, säger Wykman till Dagens Nyheter.

Problemet med penningtvätt på spelmarknaden växer

Det är fem och ett halvt år sedan spelmarknaden omreglerades. Frågan om huruvida detta mätverktyg borde ha funnits på plats tidigare har diskuterats flitigt.

– Det kan man tycka och det kan man ofta tycka kring politiskt reformarbete, svarar Wykman på frågan.

Wykman har tidigare talat om problemet med penningtvätt på spelmarknaden och bedömer att det är betydande och potentiellt växande.

– Det är stort och man kan inte utesluta att det blir större. Ju hårdare vi går fram, desto fler andra sätt att tvätta sina pengar kan man tänka sig att brottsligheten letar efter. Därför är det viktigt med Spelinspektionens pågående arbete kring vad man kan göra kring spelkonton. Det är också viktigt med det samarbete som initierats mellan Spelinspektionen och Finansinspektionen, förklarar Wykman.

Personer som tagit spelpaus får riktad spelreklam

Dagens Nyheter har visat på exempel där spelbolag utan svensk licens gör reklam i mobilen mot personer som stängt av sig på tjänsten Spelpaus. Wykman ser detta som en allvarlig fråga.

– Generellt med nätet, sociala medier och andra möjligheter att distribuera information, så är det en sårbarhet som är svår att komma åt. Jag utesluter inte att man kan utvidga Spelpaus till att omfatta fler tjänster. När det gäller att använda sms eller telefonsamtal för bedrägerier och annat har jag haft dialog med telekombolagen och man kan tänka sig flera åtgärder, även om jag inte har något konkret förslag att komma med i dag, säger Wykman.

Spelinspektionen misstänker att uppgifter från Spelpaus-registret läcker till olicensierade bolag, som på så sätt kan rikta sin reklam mot spelberoende. De har begärt att Integritetsskyddsmyndigheten ska göra en tillsyn av Spelpaus, men någon sådan har inte gjorts.

Ansvariga bolag gömmer sig i skatteparadis

Spelinspektionen pekar på svårigheten att komma åt det illegala spelet eftersom de bolag som är ansvariga gömmer sig i skatteparadis och skiftar metoder för att kringgå svensk lagstiftning.

– Därför måste vi hela tiden vara på tårna för att se hur de regler vi instiftat biter och om vi behöver införa skärpningar. Vi har en brottslighet som är grov, utbredd och högeffektiv, vi har också bolag som verkar på helt legala grunder i ett annat land, som svenska kunder använder sig av. Så här finns en väldig bredd i problematiken, säger Wykman.

Licensierade spelbolag uttrycker frustration

Flera av de licensierade spelbolagen uttrycker frustration över att Sverige inte förmår stoppa den olagliga spelverksamheten. Samtidigt har skattesatsen för bolagen med svensk licens höjts från 18 till 22 procent och sanktionerna för regelöverträdelser är många och kostsamma.

På frågan om det finns en risk för att bolag kommer att lämna Sverige på grund av detta, svarar Wykman:

– Jag tror att det finns en stor vilja att arrangera spel i Sverige. Det är snarare en risk för att svenska spelare far illa på grund av den olicensierade marknaden. Sedan är det klart att vi ska ha goda villkor för de bolag som verkar på den legala marknaden. Många av de skärpningar som vi vidtagit har nyligen börjat gälla. Nu måste vi följa hur det biter, men jag utesluter inte att jag kommer att återkomma för att vässa de här reglerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *