Böter och varning till Svenska Spel samt Yggdrasil

Böter och varning till Svenska Spel samt Yggdrasil

Två av de ledande aktörerna på den svenska spelmarknaden, Svenska Spel och Yggdrasil Gaming, har tilldelats varningar och sanktionsavgifter av Spelinspektionen på grund av bristande efterlevnad av spellagen. Svenska Spel ska betala en avgift på 100 miljoner kronor då de brustit i omsorgsplikten. Yggdrasil får böta 300 000 kronor då de har tillhandahållit spelprogramvara åt en operatör som saknat svensk licens.

Svenska Spel vidtog ej tillräckliga åtgärder

Spelinspektionen har med sina två senaste beslut meddelat att man menar allvar när det gäller att upprätthålla en hög skyddsnivå för spelare på den svenska marknaden. Det visar sig inte minst då den statliga speloperatören Svenska Spel Sport & Casino AB erhållit en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.

En detaljerad granskning av Spelinspektionen fokuserade på hur bolaget hanterade de tio kunder som hade förlorat mest pengar under den granskade perioden. Enligt Spelinspektionens bedömning har Svenska Spel inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda dessa spelare mot överdrivet spelande eller för att hjälpa dem att minska sitt spelande när det fanns tydliga indikationer på problematiskt spelande.

Därmed anses bolaget inte ha levt upp till de krav på omsorgsplikt som stipuleras i 14 kap. 1 § spellagen, vilket motiverar både varningen och den betydande sanktionsavgiften.

Enligt Spelinspektionen själva syftar besluten till att säkerställa en rättvis och reglerad spelmarknad samtidigt som de garanterar spelarna trygghet på den svenska marknaden.

Yggdrasil levererade till ett olicensierat bolag

Yggdrasil Gaming Limited, en leverantör som är välkänd för sina många populära slots, har också mottagit en varning och en sanktionsavgift, dock på en betydligt lägre summa om 300 000 kronor. Anledningen till sanktionen är att bolaget tillhandahållit spelprogramvara till en speloperatör som saknar den nödvändiga svenska licensen.

Denna överträdelse bryter mot de nya bestämmelserna som trädde i kraft den 1 juli 2023. Enligt de nya bestämmelserna ska alla aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara som används i kommersiellt onlinespel i Sverige ha ett giltigt tillstånd.

Syftet med dessa bestämmelser är att öka kanaliseringen till licensierade aktörer och därigenom motverka olagligt spel. Genom att tillhandahålla tjänster till olicensierade operatörer har Yggdrasil Gaming Limited anses ha undergrävt dessa ansträngningar.

Spelinspektionen vill upprätthålla en sträng reglering av spelmarknaden

Spelinspektionens agerande mot dessa två företag signalerar en stark avsikt att upprätthålla en sträng reglering av spelmarknaden i Sverige. Myndighetens kontroller av webbplatser drivna av aktörer utan svensk spellicens har visat sig vara ett effektivt verktyg i denna strävan.

Genom att identifiera och sanktionera leverantörer som Yggdrasil Gaming Limited för deras samarbeten med olicenserade aktörer – och framförallt genom att hålla stora nationella spelbolag som Svenska Spel ansvariga för deras omsorgsplikt – förstärker Spelinspektionen budskapet om vikten av ansvarsfullt spelande och regelrätt efterlevnad av lagstiftningen.

Detta agerande från Spelinspektionens sida visar på den balansgång som måste upprätthållas på en reglerad spelmarknad. På en sådan krävs det att innovation och affärsutveckling balanseras med spelarskydd och rättsliga krav. För både spelare och aktörer inom spelindustrin är det tydligt att efterlevnaden av spellagen och spelarnas välbefinnande står i centrum för Spelinspektionens allt offensivare tillsynsarbete.

En viktig påminnelse för alla spelbolag och leverantörer

Att stora drakar som Svenska Spel och Yggdrasil tilldelats böter kan tjäna som en viktig påminnelse för alla licensierade spelbolag och leverantörer om vikten av att strikt följa de regler och förordningar som styr spelmarknaden i Sverige.

Att säkerställa att spelare skyddas från de negativa effekterna av spel är en grundläggande aspekt av spelindustrins licenskrav. Spelinspektionens agerande visar att överträdelser inte kommer att tolereras och att fler sanktioner förmodligen är att vänta för spelbolag som inte sköter sig. Samtidigt borgar detta för en hög skyddsnivå för konsumenterna.

Dessa beslut visar också på hur viktigt det i framtiden kommer att vara för spelbolag att ha effektiva system och rutiner på plats för att motverka problematiskt spelande. Samtidigt visar fallet med Yggdrasil på hur viktigt det är för leverantörer att välja sina affärspartners med omsorg samt att se till att dessa opererar inom ramen för den svenska spelregleringen.

Dessa händelser kommer sannolikt att ha en långsiktig inverkan på hur spelbolag förhåller sig till det svenska regelverket och sitt ansvar gentemot spelarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *