De nya riktlinjerna för spelreklam har utvärderats

De nya riktlinjerna för spelreklam har utvärderats

För att ytterligare göra den svenska spelmarknaden säkrare för spelarna tog Branschföreningen för onlinespel (BOS) tillsammans med Spelbranschens riksorganisation (Sper) fram nya riktlinjer för spelreklam i våras. De började gälla den 1 april 2019, och nu är den första utvärderingen av riktlinjernas påverkan på spelbolagen färdig.

Riktlinjerna är en av åtgärderna för att påverka spelbolagens marknadsföring

Den svenska spelmyndigheten är som bekant noga med spelarnas säkerhet och att spelbolagen ska möjliggöra ansvarsfullt spel. En del av att göra spelmiljön säkrare är också att minska och anpassa spelreklamen, så att spelbolagen blir mer måttfulla när det gäller att uppmuntra till spel om pengar. I våras var civilminister Ardalan Shekarabi mycket kritisk till den stora omfattningen av spel- och casinoreklam på TV, i radio och på nätet, och det var i samband med detta som Sper och BOS tog fram de nya riktlinjerna.

De reglerar både reklamens omfattning och innehåll, och har nu utvärderats för att se vilken effekt de faktiskt haft på spelreklamen sedan de infördes. Även om det bara har gått några månader sedan dess anser Jenny Nilzon, VD på Sper, att det är viktigt att riktlinjerna följs upp löpande för att se om de fungerar och hur de används ute i verkligheten.

Spelbolagen anser att riktlinjerna har påverkat deras marknadsföring

Utvärderingen bestod av sju frågor om hur spelbolagen följer riktlinjerna och hur de fungerar. Resultatet visade att de flesta spelbolag anser att riktlinjerna är en bra vägledning när de ska skapa sina reklamkampanjer. De tycker också att de har påverkat marknadsföringens innehåll, även om en del punkter kan vara lite svåra att tolka. Spelbolagen har också varit bra på att informera alla medarbetare om riktlinjerna i form av checklistor och interna utbildningar.

Utifrån utvärderingen har nu Sper och BOS bättre koll på hur riktlinjerna har följts och fungerat, och kan fortsätta att arbeta för en tydligare och mer måttfull spelreklam: ”Vi fortsätter att genom arbetsmöten i Sper och dialog i branschen jobba för en gemensam standard och förbättring. Men vi ser redan en tydlig utveckling av spelreklamen, både i mängd och innehåll,” säger Jenny Nilzon, VD på Sper.

Vilka kriterier måste dagens spelreklam följa?

De nya riktlinjerna för hur spelbolagen får marknadsföra sig reglerar både omfattningen av spelreklamen samt dess innehåll. Till exempel får spelbolagen inte hävda att man kan vara anonym som spelare, och spela utan att registrera sig. De får inte heller insinuera att spelaren garanterat kommer att ta hem en vinst. Dessutom får reklamen inte innehålla uppmaningar som kan upplevas pressande för spelarna, och som uppmuntrar till ökat spel om pengar.

Idag är alltså spelreklamen betydligt mer måttfull än tidigare, vilket inte minst är positivt för de spelare som drabbats av spelproblem eller ett beroende. De svenska spelsajterna erbjuder också andra verktyg såsom spelpauser, spelbegränsningar och självtester för att minska risken för spelproblem och hjälpa sina kunder att spela mer ansvarsfullt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *