EGBA varnar – konsumentskyddet inom EU är för dåligt

EGBA varnar – konsumentskyddet inom EU är för dåligt

Enligt en ny undersökning av European Gaming and Betting Association (EGBA) är det bara ett enda EU-land som fullt ut följer reglerna i ”European Commision Recommendation 2014/478/EU”, som behandlar införandet av starkare konsumentskydd inom online-spelbranschen.

Undersökningen, med namnet ”Consumer protection in EU online gambling regulation” fann stora brister i konsumentskyddet i samtliga EU-länder – med ett enda undantag i Danmark, som har genomfört samtliga åtgärder som rekommenderas i riktlinjerna.

Ett antal viktiga bestämmelser i EU-kommissionens riktlinjer har inte genomförts fullt ut, bland annat när det gäller att man ska visa en skylt i tv-reklamen, som säger att minderåriga inte får spela. Detta är genomfört i bara 13 länder. Dock har Italien tagit det ett steg längre och förbjudit all spelreklam. Och endast 14 länder har infört ett nationellt system för självexkludering.

EU-kommissionen har misslyckats

Målet med riktlinjerna är att uppnå en hög säkerhetsnivå i alla EU-länder, men studien fann att målen långt ifrån har uppnåtts. EU:s medlemsländer ignorerar säkerhetsåtgärderna och utsätter därmed onlinespelarna för stora risker. Man har misslyckats i sin strävan efter att hindra minderåriga från spelande, liksom med att främja socialt ansvar.

I 25 länder måste man enligt lag registrera ett konto innan man får spela, men endast 22 länder verifierar spelarnas identitet innan de öppnar konto. Alla länder har ålderskrav på allt online-spel – dock är det bara 22 som har satt en lägsta gräns på 18 år.

Rapporten visar också att det i 17 länder är tillåtet att öppna tillfälliga konton i väntan på att verifieringsprocessen ska bli klar. Men i sju länder har man infört mycket strängare regler där man kräver att spelarna verifierar sin identitet innan de får spela: Estland, Finland, Ungern, Lettland, Litauen, Portugal och Slovakien.

I Nederländerna råder ett totalförbud mot onlinespel. Man förväntar sig dock att landet kommer att legalisera det inom några år. Irland och Slovenien, däremot, har inga särskilda regler alls för onlinespel.

I 23 länder måste operatörerna erbjuda möjligheter att stänga av sig själv, men inget land har ett automatiskt system som hänvisar till behandling för spelmissbruk hos spelare som har uteslutit sig frivilligt. EU-kommissionen har också misslyckats med att utvärdera den totala implementeringen av åtgärderna, något som skulle ha skett i januari 2017.

Nu krävs obligatoriska regler

EGBA:s studie visar att det är den frivilliga, icke bindande karaktären i riktlinjerna som är felet. EU måste nu ta fram tvingande regler för att säkerställa att spelare i Europa är fullständigt säkra. Det fungerar helt enkelt inte att bygga det på frivillighet.

EGBA:s generalsekreterare Maarten Haijer säger att skyddet för onlinespelare skiljer sig mellan de olika länderna, eftersom säkerheten regleras på nationell nivå. Det skydd som finns idag är inte tillräckligt, och därför krävs det att man inför obligatoriska regler för att stärka säkerheten och uppnå ett högt konsumentskydd över hela Europa. Därför uppmanas nu EU:s tjänstemän och politiker att granska resultaten av studien och komma med snabba åtgärder.

Hur ser framtiden ut?

Trots att studien visar på allvarliga brister i medlemsländernas konsumentskydd planeras inte några ytterligare åtgärder på EU-nivå.

Men ökat konsumentskydd har på senare tid växt till att bli en het fråga för både tillsynsmyndigheter och regeringar i hela Europa. Bland annat har den brittiska sportministern Mims Davies sagt att hon är angelägen om att förbättra skydden för konsumenterna och har planerat möten med representanter för spelbranschen.

UK Gambling Commission uppmanade också nyligen företag och föräldrar att öka sina ansträngningar för att skydda barn från riskerna med spelandet. Detta efter en ny rapport som visar att allt fler barn i åldrarna 11-16 år hamnar i spelberoende.

Längre österut har Slovakien åtagit sig att öka skyddsåtgärderna för kunderna, genom en ny spelreglering där man öppnar marknaden för privata spelbolag – efter godkännande i landets parlament.

Vi ser inte Sverige nämnas specifikt i några negativa termer, och framtidens spelsverige känner vi alla till. Här väntar ju också långtgående åtgärder som ska öka konsumentskyddet. Detta är bara en del av den nya spellagen som började gälla den 1 januari.

Vi väntar med spänning på hur det ska falla ut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *