Flera spelbolag får förlängda licenstider

Flera spelbolag får förlängda licenstider

Spelinspektionens allt striktare uppföljningar av de svenska spellagarna får allt fler konsekvenser för spelbolagen. Men nyligen avgjordes faktiskt ett ärende i förvaltningsrätten till ett antal spelbolags fördel. Spelinspektionen hade nämligen givit några spelbolag ovanligt korta licenstider på endast ett år. Enligt ett beslut av förvaltningsrätten kommer de nu att ändras till tre år, så att spelbolagen kan verka på den svenska marknaden under längre tid innan de behöver förnya sina licenser.

Kortare licenstider av ekonomiska skäl

Begränsningen av licenstiden gällde spelbolagen AG Communications, Hero Gaming, Ellmount Gaming och MT SecureTrade. Orsaken till att Spelinspektionen valt att begränsa licenstiden från normala fem år till endast ett år är att alla bolagen hade negativt eget kapital. Förmodligen ansåg Spelinspektionen att detta kan utgöra en risk för spelarna, om spelbolagen inte skulle klara sig på den svenska marknaden och i värsta fall gå i konkurs. Med en kort licenstid på bara ett år hade bolagen varit tvungna att förnya sin licens tidigare, och Spelinspektionen skulle då återigen ha fått möjlighet att granska deras ekonomi.

Förvaltningsrättens dom är en positiv nyhet för spelbolagen

Spelinspektionen har full rätt att förkorta licenstider om de anser att de har goda skäl till detta. I det aktuella fallet ansåg myndigheten att spelbolagens ekonomiska situation kan leda till negativa konsekvenser för spelarna. Spelbolagen angav å sin sida att spelarnas kapital förvaras separat från företagets ekonomiska medel. Därmed hävdar de att det inte finns några som helst risker för spelarna, och att Spelinspektionens beslut om att endast bevilja licenser för ett år framöver är allt för strikt. Flera av bolagen driver dessutom spelsajter i andra länder som inte har haft några klagomål på deras ekonomi eller infört några begränsningar av licenstiden.

Det lönade sig alltså för de fyra spelbolagen att överklaga Spelinspektionens beslut. Även om förvaltningsrätten höll med om att licenstiden borde begränsas, så var de betydligt mer generösa i bedömningen av ärendet. Om ingen av parterna överklagar kommer de att kunna fortsätta att driva sina spelsajter med svensk licens i tre år innan licensen behöver förnyas.

Både Spelinspektionen och spelbolagen har möjlighet att överklaga

Man kan säga att förvaltningsrättens dom är en slags kompromiss mellan Spelinspektionens beslut och den licenstid på fem år som normalt beviljas när ett spelbolag ansöker om svensk licens. Det återstår att se om spelbolagen nöjer sig med den treåriga licenstiden, och om Spelinspektionen ger med sig eller väljer att gå vidare med ärendet. Båda parterna har nämligen möjlighet att överklaga domen senast den 9 augusti.

Sedan den svenska licensen infördes den 1 januari 2019 förflöt de första månaderna lugnt och stilla. Spelbolagen som beviljats licenser startade upp eller uppdaterade sina svenska sajter, och spelarna fick tillgång till en hel del fördelar samt en tryggare spelmiljö. De senaste månaderna har Spelinspektionen däremot visat sig vara på hugget och vidtagit åtgärder mot flera spelbolag. Detta är förstås positivt för den svenska spelbranschen i stort då det är viktigt att lagar och regler följs för att garantera säkert och rättvist spel även i framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *