Ny studie av spelpauser visar intressanta resultat

Ny studie av spelpauser visar intressanta resultat

Den svenska regeringen, med Spelinspektionen i spetsen, jobbar hårt för att införa allt fler hjälpmedel för ansvarsfullt spel på de svenska casino- och bettingsidorna. En av dessa funktioner är spelpauser.

Tidigare var det upp till varje spelbolag om de ville ge spelarna möjlighet att ta en paus från casinot. Men sedan den svenska spelmarknaden omreglerades den 1 januari 2019 är det obligatoriskt för alla onlinecasinon att erbjuda spelpauser. De har allmänt setts som en effektiv metod för att minska riskspelande, men en ny studie som publicerades den 12 oktober 2021 indikerar att så inte alltid är fallet.

Experiment med Norsk Tippings spelare

Ett experiment gällande spelpauser och deras följder gjordes hos speloperatören Norsk Tipping mellan den 17 april och 21 maj 2020. Totalt deltog 21 129 spelare, varav 61 % var män.

Hos Norsk Tipping måste en spelare ta paus efter att ha spelat kontinuerligt under minst en timme, och deltagarna valdes ut bland de som tvingades ta minst en spelpaus under perioden. Totalt innefattade undersökningen 156 989 spelpauser på antingen 90 sekunder, 5 minuter eller 15 minuter.

Lägre spelpaus ger bättre resultat

De längre spelpauserna på 15 minuter visade sig ge ett betydligt bättre resultat än de kortare. De ledde nämligen till en mycket längre frivillig spelpaus efteråt än pauserna på 90 sekunder respektive 5 minuter. Det verkar därför som att en spelpaus som pågår längre tid också innebär att spelaren själv väntar längre innan han eller hon sätter igång att spela igen efter att pausen är slut.

Ingen av spelpauserna ledde dock till att spelarna satsade vare sig mer eller mindre än tidigare. Effekten av spelpauser verkar därmed inte påverka spelarnas totala insatssummor, vilket förstås är en viktig del av problemet hos de spelare som har ett riskbeteende.

Personlig feedback verkar inte ha någon effekt

I vissa av fallen fick spelarna även personlig feedback i kombination med sina spelpauser. Det handlade då om information om hur mycket de satsat och vunnit samt dagens nettovinst eller -förlust.

Tidigare studier i ämnet har visat att personlig feedback kan ha viss effekt på hur mycket eller lite spelaren väljer att spela efter sin paus. I det aktuella experimentet fick man däremot inget sådant resultat. Det verkar istället som att den personliga feedbacken varken minskade eller ökade spelandet.

Anledningen till skillnaden kan vara att de tidigare studierna gjorts i laboratoriemiljö till skillnad från det aktuella experimentet som utfördes på en riktig spelsajt.

Andra åtgärder förlänger spelpausen

I studien av Norsk Tippings spelare visade det sig också att en knapp för att logga ut från spelsajten ledde till en betydligt längre spelpaus. Detta är helt i linje med tidigare studiers resultat. Dessutom fick vissa av deltagarna inte veta hur länge deras spelpaus skulle vara. Dessa personer väntade längre innan de startade nästa spelomgång än de personer som från början kände till spelpausens längd.

Resultatet av den nya undersökningen gav alltså en hel del intressant information som kan vara till hjälp för spelbolagen när de vill utveckla hållbara funktioner för ansvarsfullt spelande.

En spelpaus på 15 minuter verkar vara det mest effektiva alternativet för att minska den totala speltiden. Samtidigt lyckades ingen av spelpauserna leda till att spelarna satsade mindre pengar. Personlig feedback verkar inte heller ha något mätbart resultat på spelarens framtida spelvanor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *