Sålde programvara till illegala spelsajter – får miljonböter

Sålde programvara till illegala spelsajter – får miljonböter

Två svenska företag har ålagts att betala stora straffavgifter efter att Spelinspektionen avslöjat deras inblandning i olaglig spelverksamhet. Hacksaw Studios och Panda Bluemoon har var för sig försett obehöriga spelbolag med programvara – något som nu kostar dem dyrt.

I januari genomförde Spelinspektionen en omfattande granskning av flera illegala spelsajter. Under denna inspektion upptäcktes att två spelajter använde sig av programvara från svenska bolag. Detta är i strid med den lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2023. En lagstiftning som gör det olagligt att sälja spelprogramvara till bolag utan svensk licens.

Hacksaw Studios AB och Panda Bluemoon Ltd hamnade under luppen och resultatet blev sanktionsavgifter på 2,6 miljoner kronor respektive 700 000 kronor. Förutom de ekonomiska böterna ådrog sig företagen även varningar för sin bristande regelefterlevnad.

Företagen lyfter fram sin geoblockeringsteknik som försvar

Både Hacksaw Studios och Panda Bluemoon har försvarat sina handlingar med att deras programvara innehåller geoblockeringsteknik. Denna teknik ska teoretiskt sett göra det omöjligt för svenska användare att spela på de aktuella nätkasinona.

Trots detta framhåller Spelinspektionen att lagstiftningen är tydlig: det är förbjudet att tillhandahålla programvara till spelbolag utan licens, oavsett tekniska åtgärder för att begränsa åtkomsten.

Sedan lagen infördes har endast ett annat bolag fått en liknande varning. I mars fick Yggdrasil Gaming betala 300 000 kronor i sanktionsavgift för liknande överträdelser.

Den nya spellagen har som syfte att öka kanaliseringen och motverka olagligt spel genom att ställa krav på tillstånd för aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara som används vid kommersiellt onlinespel.

Detta ska säkerställa att endast licensierade speloperatörer kan använda sig av sådan programvara, vilket i sin tur ska förhindra att spelverksamhet bedrivs utan nödvändiga tillstånd.

Fler inspektioner att vänta

Spelinspektionen har uttryckt att de kommer att fortsätta sina inspektioner och tillsynsarbete för att säkerställa att alla aktörer på marknaden följer lagen. De betonar vikten av att företag som verkar inom spelindustrin i Sverige inte bara känner till lagen – utan också följer den till punkt och pricka.

“Speloperatörer som inte har en svensk spellicens ska inte kunna använda sig av leverantörer som har tillstånd för spelprogramvara i Sverige”, skriver Spelinspektionen på sin hemsida.

Branschorganisationer och andra spelbolag har reagerat på nyheterna med blandade känslor. Vissa ser det som ett nödvändigt ont för att skydda marknaden och spelarna, medan andra anser att bötesbeloppen är för höga och att regelverket är för strikt.

Vad händer nu?

För Hacksaw Studios och Panda Bluemoon innebär detta en betydande ekonomisk påfrestning och en tydlig varning att inte upprepa sina misstag. De måste nu anpassa sina affärsstrategier och säkerställa att deras produkter inte hamnar i händerna på obehöriga aktörer.

I förlängningen kan detta också fungera som en varning till andra företag inom branschen. Spelinspektionens tillslag visar att överträdelser inte kommer att tolereras och att regelverket kommer att upprätthållas med strikta påföljder för den som bryter mot det.

Sammanfattningsvis visar Spelinspektionens beslut vikten av att följa lagar och regler inom spelindustrin. Det är en påminnelse om att myndigheterna aktivt arbetar för att hålla marknaden säker och reglerad – samt att överträdelser kan leda till betydande konsekvenser både ekonomiskt och i form av skadat rykte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *