Stort spelbolag kritiserar regeringens åtgärder

Stort spelbolag kritiserar regeringens åtgärder

Speloperatören Kindred är kritiska till hur den svenska regeringen agerar när det gäller insättnings- och bonusbegränsningarna som infördes i somras. De anser att begränsningarna inte borde förlängas och att regeringen borde göra mer för att förhindra att kanaliseringsgraden minskar ytterligare.

Kindred anser att regeringen går emot det som bestämts i riksdagen

I ett pressmeddelande skriver Kindred att de nu lämnat in ett remissvar som gäller den förlängning av de tillfälliga spelbegränsningar som regeringen införde i somras och som egentligen ska upphöra den sista december 2020. Enligt förslaget ska insättnings- och bonusbegränsningarna fortsätta att gälla fram till och med juni 2020, vilket Kindred nu motsätter sig.

Kindred påpekar att man i riksdagen kommit fram till att generella spelgränser inte är effektiva, och att regeringen därmed går emot uppgifter som tidigare framkommit när spellagen skapades, utan att motivera varför. I stället kom man då fram till att gränser som sätts individuellt av spelarna själva är mer effektiva. Organisationer såsom Stödlinjen har inte heller kunnat redovisa några märkbara samband mellan den aktuella krisen och ett ökat problemspelande på svensklicensierade spelsajter.

”Förslag på åtgärder som har stor effekt för en hel bransch, en bransch där regleringen har tydliga sociala skyddsmotiv, ska bygga på fakta och empiri. Att regeringen fortsätter att motivera ingripande förslag med ett antagande kan inte vara grund för beslut. Om de risker som regeringen hänvisar till verkligen fanns, skulle det finnas fakta som stöder antagandet. Regeringen redovisar inga sådana fakta”, skriver Kindred i sitt remissvar.

Spelinspektionen tycker det är rimligt med förlängda spelgränser

I ett remissvar från Spelinspektionen skriver spelmyndigheten att de anser att det är rimligt att giltighetstiden för de tillfälliga spelansvarsåtgärderna förlängs. Motiveringen är att de omständigheter som låg till grund för åtgärderna fortfarande gäller, och att de kan antas kvarstå en längre tid. Det gäller alltså insättningsgränsen på maximalt 5 000 kr per vecka oavsett spelbolag, och bonusbegränsningen på maximalt 100 kr, som båda kommer fortsätta att gälla även framöver.

Kritik mot brist på åtgärder mot den minskade kanaliseringsgraden

Kindred är också kritiska mot att regeringen och Spelinspektionen inte vidtagit fler åtgärder för att förhindra den minskande kanaliseringsgraden. Man hade tidigare ett mål att minst 90 % av allt casinospelande i Sverige skulle ske på sajter med licens från Spelinspektionen. I en aktuell undersökning har man däremot uppmätt siffror på omkring 72-78 %, vilket är långt ifrån det tidigare uppsatta målet. Kindred påpekar att regeringen inte har gjort tillräckligt för att få de svenska spelarna att välja licensierade casinosajter, och anser att de tillfälliga insättnings- och bonusbegränsningarna är orsaken till den minskade kanaliseringen.

”Under de sju månader restriktionerna har varit i kraft har regeringen inte vidtagit några åtgärder för att kartlägga kanaliseringen, man har inte redovisat några åtgärder mot olicensierade spel i Sverige och man kan inte visa på noterbara samband mellan det pågående läget och ett ökat problemspelande hos i Sverige licensierade speloperatörer. Det vi kan se är lägre kanalisering och en ökad aktivitet hos olicensierade spelbolag med obefintligt konsumentskydd. Det är att gå i fel riktning och inte den spelpolitik som fastställts av Sveriges riksdag”, säger Henrik Tjärnström som är VD på Kindred Group.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *