Svenska och brittiska spelmyndigheter ingår avtal

Svenska och brittiska spelmyndigheter ingår avtal

Många casinon som är aktiva på den svenska spelmarknaden online erbjuder också sina spel i Storbritannien. Nu har de svenska och brittiska spelmyndigheterna ingått en skriftlig överenskommelse för att förbättra kommunikation och informationsutbyte de båda myndigheterna emellan. Både i Sverige och i Storbritannien har man strikta regler för att stärka konsumentskyddet och för att göra spel om pengar så säkert som möjligt.

Spelinspektionen har sedan tidigare liknande avtal med spelmyndigheterna i Gibraltar och Malta, där framförallt många av marknadens nya casinon brukar ansöka om sina första spellicenser.

Reglerna på den brittiska spelmarknaden

Precis som i Sverige är också de brittiska spellagarna väldigt strikta. Det finns mycket regler för aktörerna att förhålla sig till och myndigheterna lägger stor vikt vid säkerheten för spelarna. Likt Sverige får man inte marknadsföra spelen hur som helst, däremot är det tillåtet med fler bonuserbjudanden och kampanjer i Storbritannien. Spelinspektionen och UK Gambling Commission delar många intressen som kan göra ett bra samarbete väldigt fördelaktigt för bägge parter.

Storbritanniens spelmyndighet, UK Gambling Commission, etablerades under 2005 och fick full laga kraft år 2007. I de brittiska spellagarna är huvudsyftet bland annat att förhindra att spelverksamhet blir ett mål för brottslighet och kriminalitet, att säkerställa att all spelverksamhet bedrivs på ett rättvist och öppet sätt samt att skydda barn och andra utsatta personer från att skadas eller exploateras av spel. Under 2018/2019 släppte den brittiska spelmyndigheten en ny affärsplan med mål att förbättra industristandarden och konsumentskyddet på den brittiska spelmarknaden.

Samarbete för att öka tillsynen

Den nya överenskommelsen började gälla den 11 november 2019. Myndigheterna har samarbetat tidigare men nu har man tecknat en avsiktsförklaring för att stärka samarbetet. Syftet med avtalet är att främja ett närmare samarbete mellan de två myndigheterna och att assistera varandra i tillämpbara rutiner och policys. Man vill alltså underlätta kommunikationen mellan myndigheterna och främja informationsutbytet. Det slutgiltiga målet är förstås att stärka konsumentskyddet genom att öka tillsynen på marknaden. Generaldirektören för Spelinspektionen, Camilla Rosenberg kommenterar:

Detta är ett viktigt avtal för oss då vi har gemensamt intresse på många områden. Genom att öppna kommunikationskanalerna mellan myndigheterna blir vi starkare i vår tillsynsverksamhet.

Vad innebär detta för spelarna?

Att den svenska spelmyndigheten inleder samarbeten för ökad tillsyn med spelmyndigheterna i andra länder har ingen direkt påverkan på varken spelare eller aktörer. Det man gemensamt arbetar för är en säkrare spelmarknad, där man kan dra nytta av varandras kunskaper för att fortsätta med arbetet att stärka konsumentskyddet och att minska kriminell verksamhet såsom pengatvätt. Det är något som gynnar både spelarna och spelbolagen i längden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *