Är gamification vägen till ökat ansvarsfullt spelande?

Är gamification vägen till ökat ansvarsfullt spelande?

En av de största utmaningarna och en av de svåraste nötterna att knäcka för den internationella spelbranschen är att minska förekomsten av spelberoende och spelmissbruk.

Samtidigt har på senare år så kallad gamification – eller spelifiering om man så vill – blivit ett allt vanligare och mer framgångsrikt koncept när det gäller en annan viktig del i spelbolagens verksamhet; rekrytera nya kunder, få dem att stanna kvar samt att spela mer. Frågan vi nu ställer oss är om möjligtvis gamification även kan vara ett effektivt verktyg i spelbranschens arbete med ökat ansvarsfullt spelande?

Inget nytt men allt bredare koncept

Gamification är ett begrepp som generellt sett vuxit sig allt starkare inom en mängd branscher och verksamhetsområden världen över. I princip handlar det om att applicera någon typ av artificiellt eller reellt tävlingsmoment inom verksamheten för att höja underhållningsvärdet, utan att för den delen ändra på den grundläggande inriktningen. Detta har också visat sig vara mycket framgångsrikt. Här appelleras till den mänskliga viljan att anta utmaningar, tävla mot andra och söka belöningar utan direkta krav på finansiella fördelar. Alltså grundläggande sociala egenskaper inom oss som väcker intresse, ökar engagemanget och stärker lojaliteten.

Gamification vanligare inom casino

Även inom casino online ökar alltså förekomsten av gamification stadigt. Både spelutvecklare och spelbolag har mer och mer förstått värdet av konceptet och sett att en betydande del av dagens användare lockas av det. Vissa casinon online, som exempelvis Duelz, Casino Heroes och Kaboo, har till och med anammat det fullt ut och skapat en unik och attraktiv spelvärld som ger casinospelandet ytterligare en dimension. Att använda avatarer, kunna gå upp i nivåer och få belöningar i olika former är bara några exempel på hur man tillämpar gamification i casinovärlden. Mycket lite tyder dessutom på att denna trend skulle komma att avta den närmaste framtiden.

Ansvarsfullt spelande en grundbult i spelverksamheten

Som spelbolag bedriver man en vinstinriktad verksamhet och det handlar förstås i slutändan om att tjäna pengar. Men för att göra det krävs att tillräckligt många människor intresserar sig för produkten och är beredda att spendera pengar på den. För att försäkra sig om att så sker måste således spelbolag och alla andra inblandade aktörer i branschen ständigt utveckla och förbättra sin produkt. Samtidigt måste de visa att de tar ansvar för de sociala värden som står på spel och inte negligerar den problematik som de facto drabbar en del spelare. Här gissar vi att många inom branschen kliar sig i huvudet och letar efter alternativ till straffmetoder såsom avstängningar och uteslutningar. Metoder som inte alls är roliga att behöva ta till och som varken är särskilt effektiva eller ger någon positiv efterklang.

Att förekomma problemet är ofta lösningen

Att spelberoende och spelmissbruk existerar är det ingen som förnekar. En viktig komponent är dock attackera problemet från rätt håll och minska förutsättningarna för att symptomen överhuvudtaget ska uppstå. Ett erkänt effektfullt sätt att förhindra att enskilda individer faller utanför ramen är att skapa starka sociala gemenskaper. En positiv miljö där det är lätt att känna samhörighet. Här kan gamification spela en mycket avgörande roll då det skapar en naturlig plattform för spelare att interagera och kommunicera sinsemellan. Social kontroll från omgivningen kan ofta på ett subtilt sätt upptäcka negativa och självdestruktiva beteende på ett tidigt stadium. En sorts osynlig hjälp till självhjälp.

Nya grepp efterfrågas och välkomnas

Om nu gamification visat sig vara ett så väl fungerande koncept vad gäller att påverka människors intresse, beteende och engagemang, var går då gränsen för i vilket syfte det kan användas? Är det möjligt för casinobranschen att på ett sinnrikt sätt få sina kunder att lockas till ett mer ansvarsfullt spelande via gamification? Man skulle kunna hävda att frågan snarare är – varför inte? Att ta nya fräscha initiativ i kampen mot spelberoende och spelmissbruk ligger i alla spelbolags intresse och är ju dessutom inskrivet som ett grundläggande krav i de licensföreskrifter som de allra flesta bolag opererar utifrån. Ingenting kan förstås garanteras, men spelbranschen verkar här ha en metod med stor potential liggandes alldeles framför fötterna. Varför inte plocka upp den och studera den lite närmare?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *