Spelbranschens förslag för en tryggare spelmarknad

Spelbranschens förslag för en tryggare spelmarknad

Branschföreningen för onlinespel (BOS) har efter turerna med civil- och konsumentminister Ardalan Shekarabis förslag till ändrade spelförordningar nu publicerat sina egna föreslagna åtgärder för en tryggare spelmarknad. Den främsta anledningen till dispyten ligger i en uppfattning från statens sida att folkhälsan kan ta skada ifall spelandet ökar under den pågående viruskrisen. BOS å sin sida menar på att det finns ingenting som tyder på att spelandet generellt kommer att öka, och ifall restriktionerna appliceras enbart på spelbolag licensierade i Sverige kommer detta att driva kunder till att spela hos företag utan licens, med minskad kundsäkerhet som följd.

Källa på det?

BOS använder sig av analysfirman Copenhagen Economics för att påvisa att den nuvarande marknadsandelen på 75 % hos bolag under svensk spellicens kommer att sjunka till mellan 52 och 63 % ifall specifikt insättningsgränserna, föreslagna av regeringen, träder i kraft. Regeringen har beslutat att införa de nya åtgärderna med start den 2 juli. Siffrorna har uppskattats baserat på omsättningsdata, konsumentundersökningar, intervjuer och internationell forskning utan närmare specifikation. Värt att notera är att Copenhagen Economics arbetar på uppdrag av sina klienter specifikt med att presentera statistik som stödjer uppdragsgivarens sak i konfliktfrågor.

Finansdepartementet har inte lyckats presentera några siffror som stödjer antagandet att spelandet skulle öka under krisen med COVID-19. Faktum är att ansvarig myndighet i frågan, Spelinspektionen, inte heller kan presentera saklig bevisning för påståendet, därmed saknas belägg för själva grunden till åtgärderna.

BOS har alltså rätt då de påpekar att regeringens förlag oåterkalleligt kan skada det uttalade syftet med den svenska spellicensen, att öka tryggheten på spelmarknaden och att minska möjligheten till skadliga spelbeteenden, om inte annat av den enkla anledningen att ministerförslaget kommer från en plats av okunnighet, och en oförmåga att förutse resultatet av det.

BOS föreslår åtgärder för ett ökat konsumentskydd

Bland annat anser BOS istället att följande åtgärder skulle hjälpa till med att öka tryggheten för spelare, samt eventuellt, bara kanske, öka de av BOS representerade bolagens konkurrenskraft på marknaden:

  • Utöka licenskravet till att innefatta företagsinriktade produktionsbolag, så att olicensierade bolag inte kan erbjuda Sverigeanpassade spel
  • Ge ökad uppmärksamhet åt självavstängningsregistret Spelpaus
  • Finansdepartementet bör via Spelinspektionen samla speldata från spelbolagen i syfte att identifiera problematiska spelmönster, så som spelberoende och bedrägligt beteende
  • Ge undantag till de europeiska dataskyddslagarna, då det gäller spelbolag sinsemellan, i syfte att upptäcka spelberoende, och ja, bedrägeri även här
  • Markera individuella spelare med riskklassificeringar, för möjligheten att bli av med enskilda problemspelare istället för att skuldbelägga hela produkten
  • Utöka Spelinspektionens mandat, så att de mer effektivt kan straffa och stoppa konkurrensen som kommer från spelbolag utan svensk licens
  • Stoppa andra samhällsfunktioner som möjliggör problemspelande, så som en ökad möjlighet att exkludera individer från att ta snabblån.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *