Svenskarnas spelvanor kartlagda

Svenskarnas spelvanor kartlagda

I början på januari i år presenterade Spelinspektionen resultatet av den årliga marknadsundersökningen, som utförts av Novus för sjätte året i rad.

En för spelbranschen högst relevant undersökning som bland annat påvisar en viss inbromsning av de senaste sex årens nedåtgående trend i fråga om hur stor andel av den svenska befolkningen som ägnar sig åt spel i någon form, men även att långt mer än hälften av dessa fortsatt uppger att de allra helst satsar sina slantar hos statliga Svenska Spel. Nu har Novus släppt den årliga undersökningen ”Allmänheten om spel”.

Två av tre svenskar spelar för pengar

Resultatet baseras på i oktober 2018 genomförda webbintervjuer av sammanlagt 1 582 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-79 år, varav 1 011 (ca 66 %) uppgett att de spelat för pengar i någon form minst en gång de senast 12 månaderna. En andel som alltså är densamma som 2017 års mätning och som således planat ut efter fem års nedgång från 76 % år 2013. Samtliga spelformer där insatsen består av pengar inkluderas i undersökningen, såväl lotterier och bingo som sport-, trav-, casinospel m.m.

Lotterier och nummerspel dominerar

Två av tre svenskar spelar alltså mer eller mindre kontinuerligt för pengar, men hur ofta spelar de egentligen, vad spelar de mest på och av vilka skäl spelar de? Drygt varannan uppger att de spelar minst någon gång i månaden eller oftare, vilket är i stort sett oförändrat sedan 2013. Vanligaste spelen är som tidigare lotterier följt av nummerspel, spelformer som sju av tio respektive nästan varannan uppger att de utnyttjat det senaste året. Sex av tio spelares främsta anledning till att spela är underhållningen och det viktigaste att veta som spelare anses vara att spelverksamheten bedrivs på ett tryggt och kontrollerat sätt.

Stabilt beteendemönster trots ökad konkurrens

Andelen spel som görs via internet ökar stadigt och i snitt har de svenskar som spelar online numera två aktiva spelkonton vardera. Svenska Spel är fortsatt den vanligaste spelsajten och anmärkningsvärt i årets mätning är att andelen spelare som anger Svenska Spel som sin främsta spelsajt ökar igen och innefattar nu hela sex av tio spelare, en nivå som man inte uppmätt sedan 2013. Andraplatsen innehas fortsatt av ATG, medan övriga spelbolag online har individuellt mycket låga siffror, men som grupp hamnar mycket nära ATG. Här noteras för övrigt en gråzon då hela 25 % av de svarande inte kan precisera vilken sajt som är deras förstaval.

Säkerhet och trygghet värderas högt

Generellt sett så uppfattar man enligt undersökningen spelmarknaden som underhållande i högre utsträckning än sund, säker och pålitlig. Inget nytt under solen där, kan man resonera, men däremot bör nog spelbranschen ta åt sig av det faktum att nära åtta av tio inte ens säger sig veta vart de skall vända sig om de skulle få problem med ett spelbolag. Vidare anser svenskarna att det är mycket fördelaktigt om man som spelare vet att ens spelande gynnar goda ändamål, såsom välgörenhet eller svensk idrott, men även att en stor del återgår till spelarna själva. Spelberoende är förstås ett allvarligt problem för den som drabbas och åtta av tio svenska spelare anser att det är bra att spelbolagen är skyldiga att aktivt förebygga och motverka detta, men bara ca 40 % tycker att de tar sitt ansvar fullt ut. Finns alltså gott om utrymme för förbättringar här, men det bör även påpekas att samtidigt uppger endast 3 % att de upplever sig ha någon typ av problem med sitt spelande.

Kan licensen ge ny effekt?

En snabbanalys av denna undersökning visar tydligt att förändringarna över tid av svenskarnas beteende och resonemang ifråga om spel, fram till idag, är relativt små. Dock har nu den svenska spelmarknaden gått in i en helt ny era med ett alldeles färskt internationellt licenssystem som kan komma att påverka svenskarnas spelvanor kraftigt. Många tror att så kan bli fallet till följd av den kontrollerade kamp om marknadsandelar som inte bara kommer gynna utvecklingen av bättre och mer underhållande produkter, utan även av säkrare och tryggare tjänster som skapar ökat förtroende hos de ibland lite svårflörtade svenskarna. Den som lever får se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *