Dom fastställd i omtalat mål mot storbolaget

Dom fastställd i omtalat mål mot storbolaget

En omtalad rättslig strid inom iGaming-branschen fick sin dom den 14 februari 2024 när Stockholms tingsrätt meddelade sitt beslut. Den kontroversiella tvisten involverade entreprenören och Odd Molly-grundaren Per Holknekt som stämt spelbolaget Kindred Group, som driver Unibet och andra varumärken.

I en hett omdiskuterad rättsprocess där Holknekt yrkade på en ersättning på över 10 miljoner kronor, föll domen till förmån för Kindred Group. Holknekt åläggs nu att betala över 2 miljoner kronor i rättegångskostnader till Kindred Group och dess dotterbolag Spooniker.

Ingen obehörig vinst

Per Holknekt, en framstående företagsledare och grundare av modevarumärket Odd Molly, har under lång tid varit en offentlig förespråkare för att övervinna spelberoende. Per har själv kämpat med ett spelmissbruk som ledde till att han förlorade stora summor pengar, uppskattningsvis 26 miljoner kronor, under en 15-årsperiod.

Holknekt har hävdat att Kindred Group genom sitt varumärke Unibet aktivt uppmuntrade honom att fortsätta spela trots uppenbara tecken på missbruk. Under 2022 inledde han en rättslig process mot Kindred Group, med krav på över 10 miljoner kronor i ersättning för sitt lidande och de ekonomiska förlusterna till följd av spelberoendet.

Domen från Stockholms tingsrätt är till Kindreds fördel och meddelar att det inte går att bevisa att Kindred Group har agerat olagligt eller att bolaget gjort obehörig vinst genom Pers spelande.

Utesluter inte möjligheten att överklaga

Per Holknekt har efter domen uttryckt att han inte utesluter möjligheten att överklaga domen. Han betonade att hans team kommer att fortsätta arbeta för att tydliggöra omständigheterna kring spelmissbruket och bolagets påstådda roll i detta.

Kindred Group har tidigare under rättegången framhållit att de inte tror på att Holknekt befann sig i en sådan svår situation under spelperioden, med hänvisning till hans samtidiga entreprenörsaktiviteter och offentliga framträdanden.

Kindreds arbete mot spelberoende i “Resan mot noll”

För många människor innebär spelandet en källa till spänning och underhållning, men för en del kan det utvecklas till ett problem som påverkar både dem själva och deras närstående.

Kindred Group fortsätter med sitt långa engagemang för att bekämpa spelberoende. Bolaget har en nollvision när det gäller spelproblem och arbetar aktivt för att främja ansvarsfullt spelande genom olika åtgärder såsom tydlig information om spelbeteende, möjligheter till självexkludering och samarbete med organisationer som stödjer personer med spelproblem.

Som en av världens ledande speloperatörer är målet att minimera skadligt spelande en av de högsta prioriteringarna. Genom en ambitiös strategi, kallad ”Vår Resa Mot Noll”, strävar Kindred efter att över tid minska andelen intäkter från skadligt spelande till noll procent.

För att mäta framstegen regelbundet och transparent publicerar Kindred kvartalsvis data om andelen intäkter som kommer från högriskspelare. Dessutom rapporterar de om hur många spelare som genomgår positiva förändringar i sitt spelmönster efter att ha fått stöd från företagets spelpreventionsåtgärder. Dessa åtgärder utgör kärnan i företagets resa mot att minimera skadligt spelande och främja en trygg och ansvarsfull spelupplevelse för alla sina användare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *