Spelbranschen i stålbad – nu vänder det

Spelbranschen i stålbad – nu vänder det

Är det inte dags att vända skutan nu? Den frågan känns definitivt välmotiverad att ställa till den svenska spelbranschen efter att SKI (Svenskt Kvalitetsindex) för två veckor sedan presenterat resultatet av deras senaste marknadsundersökning.

Enligt denna kan nämligen utläsas att branschen går fortsatt kräftgång vad gäller gemene svensks generella uppfattning om den spelverksamhet som bedrivs i landet.

SKI:s undersökning, som gjordes i slutet av 2018, visar förvånande nog även att majoriteten av de tillfrågande inte heller påvisade något större förtroende för att den då förestående omregleringen av den svenska spelmarknaden skulle komma att medföra några förbättringar. Uppenbarligen verkar den allmänna uppfattningen om spelbranschen hos svenskarna baseras på företrädesvis känslor och fördomar än reell kunskap och fakta.

Ny licens förpliktigar

I verkligheten har ju genomgripande förändringar skett de senaste åren och bara det faktum att svenskarna från och med 1 januari 2019 endast kan erbjudas spel på licens utfärdad och kontrollerad av den nyinstallerade svenska myndigheten Spelinspektionen är en enorm isbrytare vad gäller exempelvis spelbolagens transparens, kundernas finansiella säkerhet och utökade integritetsskydd.

Nu återstår bara för branschen att övertyga befolkningen om att ny era har inletts och att det i kölvattnet det svenska spelmonopolets nedmontering ges utrymme för en bättre, bredare och mer individuellt skräddarsydd underhållning, men under fortsatt strikt kontrollerade former och stor öppenhet.

Tuffa utmaningar

Det finns fortsatt stor potential för förbättringar inom den svenska spelbranschen alltså och den uppvisade förmågan till självkännedom och självkritik inom densamma är en synnerligen viktig komponent för det arbete som väntar framöver.

Eller som Jenny Nilzon, vd för Spelbranschens Riksorganisation Sper, uttrycker det: ”Branschen måste ta denna fråga på större allvar än tidigare. Vi bär på ett rykte som inte kommer hålla i det långa loppet och det vi hittills gjort är inte tillräckligt. Vi måste bli än mer transparenta och på ett mer konkret sätt visa att vi vill förbättra oss.”

Fri marknad vinner i längden

Fler än 60 spelbolag har hittills beviljats svensk spellicens av Spelinspektionen och det innebär att utbudet av väl kontrollerade och säkra casinon och betting-sajter online är redan mycket stort och såklart större än någonsin. Detta medför förstås även ett större individuellt ansvarstagande hos den enskilde spelaren, vilket hos många svenskar kan upplevas som komplicerat och riskfyllt.

Efter det flera generationer långa statliga monopolet är misstänksamheten mot den fria marknaden en naturlig reaktion, men kan och kommer att med hjälp av de rätta metoderna övervinnas. Frågan är bara när det kommer ske, rent konkret.

En ljusnande framtid

Genom en tydlig och målmedveten plan för uppbyggandet av de grundläggande förutsättningar som krävs för ökat förtroende och ömsesidig respekt mellan spelmarknadens operatörer och användare, ges goda förutsättningar för en ljus framtid.

Spel och betting online är som alla numera vet ingen dagslända så det finns trots allt all anledning till att se framåt med tillförsikt. Borttvättandet av ett skamfilat rykte genom radikala och tydliga förbättringar och nytänkande inom verksamheten är redan igång och skutan är definitivt på väg att byta kurs. Allt annat är förstås otänkbart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *