Spiffbet säljer nischade spelsajten

Spiffbet säljer nischade spelsajten

Den populära spelsajten Metal Casino kommer att säljas. Det skriver sajtens ägare Spiffbet i ett pressmeddelande. Ny ägare kommer sydafrikanska Blueweb att bli. Affären beräknas kosta omkring 4,6 miljoner kronor och köpet väntas slutföras i slutet av april.

Affären innebär inte bara att Metal Casino, som är ett väldigt nischat onlinekasino, får en ny ägare. Det innebär också att Spiffbet genomgår en stor förändring där man vill strömlinjeforma verksamheten.

En strategisk omstrukturering hos Spiffbet

Försäljningen av Metal Casino är en av flera planerade förändringar hos Spiffbet. Enligt pressmeddelandet från företaget ska de nu fokusera mer resurser på bolagets kärnverksamheter. Detta är en strategisk omstrukturering som syftar till att stärka Spiffbets position på marknaden genom att optimera företagets användning av resurser samt maximera lönsamheten på längre sikt. Där passar Metal Casino inte längre in i ekvationen.

Blueweb, som är baserat i Sydafrika, väntas tillkännage köpet av Metal Casino i slutet av april. Betalningen ska enligt pressmeddelandet från Spiffbet ske med kontanta medel.

Enligt flera analytiker med insyn i spelmarknaden visar denna affär på en ökande trend där spel- och underhållningsföretag vill konsolidera och fokusera sina verksamheter för att stärka sina positioner på en allt mer konkurrensutsatt och globaliserad spelmarknad.

Minskade intäkter för Spiffbet

Det ekonomiska tillskottet som denna affär ger är betydande för Spiffbet. Enligt pressmeddelandet förväntar sig företaget minskade intäkter med 3,0 miljoner kronor per kvartal och en sänkning av resultatet med 0,5 miljoner kronor. Resultatet för 2023 kommer också att påverkas med en minskning om 1,2 miljoner kronor till följd av bokföringsmässiga justeringar relaterade till försäljningen.

Även om dessa siffror kan verka negativa på kort sikt väntar sig Spiffbet att det kommer att löna sig på längre sikt. Detta då försäljningen passar väl ihop med företagets långsiktiga strategi – det vill säga att lägga mer resurser på sina kärnverksamheter och därigenom stärka sin ekonomiska ställning.

Affären visar en tydlig trend

Denna affär har inte bara betydelse för Spiffbet och Blueweb, utan den speglar även större trender inom spelbranschen. Ett ökat fokus på kärnverksamheter och strategiska avyttringar av mindre lönsamma eller perifera verksamheter kan ses över hela branschen. Detta då spelbolagen anpassar sig till en allt mer digital och konkurrensutsatt marknad.

Många experter är överens om att spelbranschen är i förändring. På en tuff och global marknad måste spelbolagen ständigt anpassa sig, utvärdera och optimera sina strategier. När denna affär väl är i hamn är det troligen exakt vad Spiffbet siktar på att göra – nämligen att effektivisera sin verksamhet.

Metal Casino hittade en unik nisch

Själva spelsajten som säljs, Metal Casino, har varit ett unikt och populärt inslag på den svenska spelmarknaden. De har varit tämligen ensamma om att erbjuda olika slots och spel med metal-tema. Bland annat har populära band som KISS och Lordi egna spel hos Metal Casino.

En annan faktor som gjort att Metal Casino stuckit ut är att de har erbjudit riktiga live-musikupplevelser och även gett sina spelare chansen att vinna personliga möten med några av metal-världens största namn.

Hur framtiden för Metal Casino ser ut när de nya sydafrikanska ägarna tar över är i skrivandets stund oklart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *