Stora skillnader mellan mäns och kvinnors spelvanor

Stora skillnader mellan mäns och kvinnors spelvanor

Beter sig män och kvinnor likadant när de spelar om pengar? Nej, inte enligt en ny brittisk undersökning från marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningen fick namnet “Vad lockar brittiska kvinnor att spela online, och vad avskräcker dem?” (What draws British women to online betting and what deters them?), och kan hjälpa brittiska spelbolag att öka sina marknadsandelar.

Det visar sig att representanter för de båda könen svarar förvånansvärt olika på ett antal spelrelaterade frågor.

Tydliga skillnader i spelvanor

Många är av åsikten att det är fler män än kvinnor som spelar om pengar, och det stämmer i alla fall bland de brittiska spelarna. Hela 33 % av de deltagande männen svarade att de hade spelat om pengar online under de senaste 12 månaderna, medan motsvarande resultat för kvinnor var 24 %.

När det gäller val av spel blev resultatet också ungefär som man kan förvänta sig. Omkring 72 % av kvinnorna brukar köpa lotter, jämfört med 58 % av männen, medan 45 % av männen sysslar med sportsbetting jämfört med 23 % av kvinnorna.

Bingo och Keno föredrogs däremot av kvinnorna med 6 % jämfört med 2 %. Samtidigt angavs poker vara mer populärt hos männen med 7 % jämfört med 1 %. Sist men inte minst var det 4 % av männen som brukar satsa på fantasy sports, medan det knappt fanns några kvinnor i denna kategori.

Både kvinnor och män spelar främst för att ha kul

Hela 40 % av kvinnorna och 48 % av männen spelar för att ha kul. Därefter skiljer sig svaren åt väsentligt mellan könen när det gäller anledningen till att man spelar.

Av kvinnorna i undersökningen har 28 % svarat att de besöker spelsajter för att fantisera om att vinna. Därefter spelar 15 % om pengar för att de försöker ta hem en storvinst.

Bland männen är det 21 % som fantiserar om att vinna, 20 % tycker att spel om pengar förhöjer upplevelsen av det de spelar på (exempelvis inom sportsbetting) och 6 % spelar för att visa andra hur skickliga de är.

Fler män tror sig kunna utveckla ett spelberoende

På frågan om vad som avskräcker spelarna från att satsa pengar svarade nästan hälften av både män och kvinnor att det inte finns någon särskild anledning. Däremot ansåg nästan en fjärdedel av männen att de kände att oddsen inte var till deras fördel, medan det var vanligare bland kvinnor som inte spelar att tanken på att satsa pengar helt enkelt inte har slagit dem. Det var också fler män än kvinnor som trodde sig kunna utveckla ett spelberoende med 9 % respektive 6 %.

Fler brittiska kvinnor vill förbjuda spel om pengar online

Samtidigt anser 39 % av männen att spel om pengar online inte bör vara tillåtet, medan motsvarande siffra för kvinnor är 45 %. Fler kvinnor vill alltså förbjuda onlinespel, även om oron för spelproblem är något större bland männen.

Det är dock vanligare att män diskuterar spel om pengar med familj och vänner. Det gäller hela 20 % av männen i undersökningen, medan bara 12 % av kvinnorna brukar tala om gambling med nära och kära.

Tanken är att YouGovs slutsatser av undersökningen ska kunna användas bland speloperatörer som vill utforma marknadsstrategier för att öka antalet kvinnliga spelare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *